Moscow Liga Pro Women 04/26 10:30 尤利亚•普罗科霍娃 尤利亚•普罗科霍娃 v Valentina Sabitova Valentina Sabitova 7-11
奥克森豪森挑战赛 04/26 10:30 费多尔•库兹明 费多尔•库兹明 v 叶夫根尼∙齐特切蒂宁 叶夫根尼∙齐特切蒂宁 3-1
Moscow Liga Pro Women 04/26 10:00 Elena Abaimova v Anna Blazhko Anna Blazhko 7-5
奥克森豪森挑战赛 04/26 09:50 埃尼奥∙门德斯 埃尼奥∙门德斯 v Petr 戴维 Petr 戴维 0-3
Moscow Liga Pro Women 04/26 09:30 Margarita Fetukhina v 尤利亚•普罗科霍娃 尤利亚•普罗科霍娃 8-3
奥克森豪森挑战赛 04/26 09:10 恩佐∙安格勒 恩佐∙安格勒 v 沃斯特斯 沃斯特斯 3-2
Moscow Liga Pro Women 04/26 09:00 Valentina Sabitova Valentina Sabitova v Elena Abaimova 12-11
Moscow Liga Pro Women 04/26 08:30 Anna Blazhko Anna Blazhko v 尤利亚•普罗科霍娃 尤利亚•普罗科霍娃 2-7
奥克森豪森挑战赛 04/26 08:30 米洛斯拉夫 Horejsi 米洛斯拉夫 Horejsi v 叶夫根尼∙齐特切蒂宁 叶夫根尼∙齐特切蒂宁 3-1
Moscow Liga Pro Women 04/26 08:00 Margarita Fetukhina v Valentina Sabitova Valentina Sabitova 11-8
奥克森豪森挑战赛 04/26 07:50 马克杜兰 马克杜兰 v Petr 戴维 Petr 戴维 2-3
Moscow Liga Pro Women 04/26 07:30 尤利亚•普罗科霍娃 尤利亚•普罗科霍娃 v Elena Abaimova 10-6
奥克森豪森挑战赛 04/26 07:10 费多尔•库兹明 费多尔•库兹明 v 埃尼奥∙门德斯 埃尼奥∙门德斯 3-0
Moscow Liga Pro Women 04/26 06:55 Anna Blazhko Anna Blazhko v Margarita Fetukhina 7-11
奥克森豪森挑战赛 04/26 06:30 恩佐∙安格勒 恩佐∙安格勒 v 马克杜兰 马克杜兰 3-1
奥克森豪森挑战赛 04/25 13:10 叶夫根尼∙齐特切蒂宁 叶夫根尼∙齐特切蒂宁 v 沃斯特斯 沃斯特斯 1-3
Moscow Liga Pro Women 04/25 12:31 Klim Viktorov v Aleksandr Shirshov 6-7
奥克森豪森挑战赛 04/25 12:30 费多尔•库兹明 费多尔•库兹明 v Petr 戴维 Petr 戴维 1-3
Moscow Liga Pro Women 04/25 12:20 亚历山大•布丁 v Gleb Stashkovskii 5-6
奥克森豪森挑战赛 04/25 11:50 米洛斯拉夫 Horejsi 米洛斯拉夫 Horejsi v 埃尼奥∙门德斯 埃尼奥∙门德斯 2-3
Moscow Liga Pro Women 04/25 11:30 Aleksei Innazarov v Klim Viktorov 6-8