Ukraine FBU Superleague

日期R主队 v 客队-
03/17 14:00 1 MBC 米高莱夫 v Odessa 查看
03/17 14:00 1 Zaporizhya v 科基米克 Yuzhny 查看
03/15 14:00 1 BC 基辅 v 哈尔科夫Politechnic 查看
03/15 14:00 1 Zaporizhya v Odessa 查看
03/15 14:00 1 利马帕 v 迪尼普 查看
03/15 14:00 1 MBC 米高莱夫 v 科基米克 Yuzhny 查看
03/13 14:00 1 BC 基辅 v 迪尼普 查看
03/13 14:00 1 利马帕 v 哈尔科夫Politechnic 查看
03/03 14:00 1 Zaporizhya v BC 基辅 查看
03/03 14:00 1 MBC 米高莱夫 v 利马帕 查看
03/02 14:00 1 Odessa v 哈尔科夫Politechnic 查看
03/01 16:30 1 Zaporizhya v 利马帕 查看
03/01 14:00 1 MBC 米高莱夫 v BC 基辅 查看
02/28 16:00 1 科基米克 Yuzhny v 哈尔科夫Politechnic 查看
02/28 14:00 1 Odessa v 迪尼普 查看
02/17 14:00 1 [3] 迪尼普 v MBC 米高莱夫 [5] 88-82
02/16 14:00 1 [4] 基辅Basket v 科基米克 Yuzhny [1] 60-65
02/16 12:00 1 [8] 切尔卡瑟Mavpy v Odessa [6] 110-95
02/15 17:00 1 迪尼普 v Zaporizhya 87-83
02/15 16:30 1 哈尔科夫Politechnic v MBC 米高莱夫 86-81
02/14 19:01 - [3] 迪尼普 v 扎波罗热 [2] 87-83
02/14 19:00 - [7] 哈尔科夫Politechnic v MBC 米高莱夫 [5] 86-81
02/14 17:00 1 [8] 切尔卡瑟Mavpy v 科基米克 Yuzhny [1] 82-86
02/14 16:30 1 [4] 基辅Basket v Odessa [6] 76-62
02/13 16:30 1 [7] 哈尔科夫Politechnic v 扎波罗热 [2] 86-90
02/09 14:00 1 [5] MBC 米高莱夫 v 扎波罗热 [4] 79-88
02/08 16:00 1 [1] 科基米克 Yuzhny v Odessa [7] 92-78
02/07 17:00 1 [8] 切尔卡瑟Mavpy v 基辅Basket [4] 87-96
02/06 16:30 1 [7] 哈尔科夫国立技术 v 迪尼普 [2] 80-73
02/03 12:00 1 [3] 迪尼普 v 切尔卡瑟Mavpy [8] 92-87