Esoccer Battle - 8分钟赛事

日期R主队 v 客队-
01' - Ajax (Kray) Esports v Dortmund (Upcake22) Esports 0-0
02' - Atletico Madrid (MeLToSiK) Esports v Inter (labotryas) Esports 0-0
04/01 01:12 - Dortmund (Upcake22) Esports v Atletico Madrid (MeLToSiK) Esports 0-0
04/01 01:12 - Chelsea (KRaftVK) Esports v Ajax (Kray) Esports 1-0
04/01 01:00 - Inter (labotryas) Esports v Dortmund (Upcake22) Esports 0-0
04/01 00:52 - Atletico Madrid (MeLToSiK) Esports v Chelsea (KRaftVK) Esports 1-1
04/01 00:20 - Napoli (MeLToSiK) Esports v PSG (Kray) Esports 1-0
04/01 00:19 - Tottenham (labotryas) Esports v Real Madrid (KRaftVK) Esports 1-3
04/01 00:07 - Real Madrid (KRaftVK) Esports v Bayern (Upcake22) Esports 1-1
04/01 00:06 - PSG (Kray) Esports v Tottenham (labotryas) Esports 1-1
03/31 23:55 - Tottenham (labotryas) Esports v Napoli (MeLToSiK) Esports 1-0
03/31 23:54 - Bayern (Upcake22) Esports v PSG (Kray) Esports 0-3
03/31 23:42 - PSG (Kray) Esports v Real Madrid (KRaftVK) Esports 1-1
03/31 23:42 - Napoli (MeLToSiK) Esports v Bayern (Upcake22) Esports 4-0
03/31 23:30 - Real Madrid (KRaftVK) Esports v Napoli (MeLToSiK) Esports 3-1
03/31 23:30 - Bayern (Upcake22) Esports v Tottenham (labotryas) Esports 0-1
03/31 23:18 - PSG (Kray) Esports v Napoli (MeLToSiK) Esports 1-1
03/31 23:18 - Real Madrid (KRaftVK) Esports v Tottenham (labotryas) Esports 2-3
03/31 23:06 - Bayern (Upcake22) Esports v Real Madrid (KRaftVK) Esports 0-3
03/31 23:06 - Tottenham (labotryas) Esports v PSG (Kray) Esports 1-0
03/31 22:54 - Napoli (MeLToSiK) Esports v Tottenham (labotryas) Esports 1-1
03/31 22:42 - Real Madrid (KRaftVK) Esports v PSG (Kray) Esports 0-0
03/31 22:24 - Tottenham (labotryas) Esports v Bayern (Upcake22) Esports 0-3
03/31 22:22 - Napoli (MeLToSiK) Esports v Real Madrid (KRaftVK) Esports 1-0
03/31 22:18 - Arsenal (labotryas) Esports v Man Utd (KraftVK) Esports 0-2
03/31 22:18 - Man City (Kray) Esports v Tottenham (MeLToSiK) Esports 0-0
03/31 22:18 - Germany (FEARGGWP) Esports v Belgium (kalibra) Esports 3-3
03/31 22:18 - France (TAKA) Esports v Spain (PASHOK75) Esports 2-0
03/31 22:06 - Spain (PASHOK75) Esports v Germany (FEARGGWP) Esports 1-1
03/31 22:06 - Man Utd (KraftVK) Esports v Liverpool (Upcake22) Esports 2-1