Tyumensky军团 20岁以下 Tyumensky军团 20岁以下   Stalnye Lisy 20岁以下 Stalnye Lisy 20岁以下
0 得分 1
20 射门 32
4 判罚 1
0 以多打少进球 0
0 / 1 - 0 / 4

得分

1 2 3 F
0 0 0 0
0 1 0 1

事件

  • 第一阶段后得分 - 0-0
  • 进球1 - Stalnye Lisy 20岁以下 -
  • 第二阶段后得分 - 0-1
  • 第三阶段后得分 - 0-1