Khimik沃斯克列先斯克 Khimik沃斯克列先斯克   SKA-Neva SKA-Neva
4 得分 5
0 射门 0
4 判罚 10
33 以多打少进球 25
2 / 6 - 1 / 4

评论

得分

1 2 3 F
2 1 1 4
2 3 0 5

事件

 • 进球1 - SKA-Neva
 • 进球2 - Khimik沃斯克列先斯克
 • 进球3 - SKA-Neva
 • 首先获得2 - SKA-Neva
 • 进球4 - Khimik沃斯克列先斯克
 • 2-2: 第一阶段得分
 • 进球5 - SKA-Neva
 • 首先获得3 - SKA-Neva
 • 进球6 - SKA-Neva
 • 首先获得4 - SKA-Neva
 • 进球7 - SKA-Neva
 • 首先获得5 - SKA-Neva
 • 进球8 - Khimik沃斯克列先斯克
 • 3-5: 第二阶段得分
 • 进球9 - Khimik沃斯克列先斯克