[6] HK Lida 1-2 索利戈尔斯克矿工 [3] 2018-10-16 16:00

体育场: Sport Palace Lida : 1

HK Lida HK Lida   Miner索利戈尔斯克 Miner索利戈尔斯克
1 得分 2
0 射门 0
5 判罚 5
0 以多打少进球 25
0 / 5 - 1 / 4

得分

1 2 3 F
0 0 1 1
1 0 1 2

事件

  • 进球1 - 索利戈尔斯克矿工 -
  • 0-1: 第一阶段得分
  • 0-1: 第二阶段得分
  • 进球2 - 索利戈尔斯克矿工 -
  • 首先获得2 - 索利戈尔斯克矿工
  • 进球3 - HK Lida -
  • 1-2: 3rd Period Score