Veronika Erjavec

ITF巴拉顿博格拉尔资格赛 女子 05/05 08:00 - Veronika Erjavec v 娜塔莉•普罗瑟 查看
ITF巴拉顿博格拉尔 女子 05/01 14:00 - 安娜∙扎娅 v Veronika Erjavec 6-7,7-6,6-2
ITF巴拉顿博格拉尔资格赛 女子 04/30 08:00 - Veronika Erjavec v 乔安娜·扎瓦兹卡 6-0,6-1
ITF图彻皮 女子 04/24 09:00 - Veronika Erjavec v 阿尼米扎卡 6-2,3-6,5-7
ITF安塔利亚 女子 03/27 07:30 - 安德里娅•阿玛利亚•罗什卡 v Veronika Erjavec 6-1,6-1
ITF安塔利亚 女子 03/26 07:00 - Veronika Erjavec v 阿林娜•加布里埃拉•瓦西列斯库 6-4,6-4
ITF安塔利亚 女子 03/25 07:00 - Veronika Erjavec v Nathalia Wolf Gasparin 6-3,6-2
ITF安塔利亚 女子 03/23 08:55 - Veronika Erjavec v 科妮莉亞•李斯特 1-6,4-6
ITF安塔利亚 女子 03/22 09:55 - 亚历山德拉∙达马斯琴 v Veronika Erjavec 3-6,6-3,4-6
ITF安塔利亚 女子 03/21 09:25 - Veronika Erjavec v 茱莉亚∙贺贝特 6-0,6-0
ITF安塔利亚 女子 03/19 07:00 - Veronika Erjavec v Lidia Mugelli 6-1,6-4
ITF安塔利亚 女子 03/18 07:00 - Veronika Erjavec v 叶卡捷琳娜•奥弗切兰柯 6-3,7-6
ITF安塔利亚 女子 03/16 07:30 - 阿米娜•安什巴 v Veronika Erjavec 6-2,6-0
ITF安塔利亚 女子 03/15 07:30 - Veronika Erjavec v 杰尼亚∙克诺尔 4-6,6-4,6-4
ITF安塔利亚 女子 03/14 07:30 - Veronika Erjavec v 亚历山德拉•斯坦科维奇 6-0,6-1
ITF哈马马特 女子 03/03 09:00 - 安德里娅•阿玛利亚•罗什卡 v Veronika Erjavec 4-6,6-2,6-1
ITF哈马马特 女子 03/02 11:30 - Veronika Erjavec v 茱莉亚 Stamatova 6-2,6-0
ITF哈马马特 女子 03/01 09:00 - 米歇尔•亚历山德拉 Zmau v Veronika Erjavec 4-6,2-6
ITF哈马马特 女子 02/28 10:20 - Veronika Erjavec v 玛丽·马特尔 6-4,6-0
ITF哈马马特 女子 02/26 09:00 - Veronika Erjavec v Ana L De La Nuez 6-2,6-3
ITF哈马马特 女子 02/25 09:00 - Veronika Erjavec v Nagomi Higashitani 6-0,6-1
ITF哈马马特 女子 02/20 09:00 - 玛格特•耶洛里莫斯 v Veronika Erjavec 3-6,6-3,6-4
ITF哈马马特 女子 12/07 08:30 - 达莉亚 Lodikova v Veronika Erjavec 7-6,3-6,7-6
ITF哈马马特 女子 12/05 08:30 - Veronika Erjavec v 梅兰妮 Helgo 6-2,3-6,6-4
ITF哈马马特 女子 12/02 08:40 - 婕德∙苏维里恩 v Veronika Erjavec 6-2,6-2
ITF哈马马特 女子 12/01 13:50 - 法蒂玛∙爱纳赫妮 v Veronika Erjavec 4-6,4-6
ITF哈马马特 女子 11/30 11:10 - Veronika Erjavec v 达莉亚 Lodikova 6-3,6-1
ITF哈马马特 女子 11/28 11:35 - Veronika Erjavec v Cecilia Pattacini 6-0,6-3
ITF哈马马特 女子 11/24 08:30 - 耶莱娜∙西米奇 v Veronika Erjavec 6-1,7-5
ITF哈马马特 女子 11/23 10:20 - 比阿特丽斯•隆巴尔多 v Veronika Erjavec 7-6,4-6,2-6