Stalnye Lisy 20岁以下

结果

友谊赛(仅限常规赛) 08/10 09:00 - 斯帕尼克 20岁以下 v Stalnye Lisy 20岁以下 L 3-0
友谊赛(仅限常规赛) 08/09 14:00 - Chaika 20岁以下 v Stalnye Lisy 20岁以下 W 0-4
友谊赛(仅限常规赛) 08/08 14:00 - HC Irbis 20岁以下 v Stalnye Lisy 20岁以下 W 2-3
俄罗斯MHL 03/16 12:00 4 [1] Tolpar 20岁以下 v Stalnye Lisy 20岁以下 [8] L 5-1
俄罗斯MHL 03/14 08:00 4 [8] Stalnye Lisy 20岁以下 v Tolpar 20岁以下 [1] L 1-2
俄罗斯MHL 03/13 12:00 4 [8] Stalnye Lisy 20岁以下 v Tolpar 20岁以下 [1] W 4-2
俄罗斯MHL 03/10 12:00 4 [1] Tolpar 20岁以下 v Stalnye Lisy 20岁以下 [8] L 3-2
俄罗斯MHL 03/09 08:00 4 [1] Tolpar 20岁以下 v Stalnye Lisy 20岁以下 [8] W 1-3
俄罗斯MHL 03/02 14:00 - [11] HC Sarmaty 20岁以下 v Stalnye Lisy 20岁以下 [7] L 3-2
俄罗斯MHL 03/01 12:00 - [11] HC Sarmaty 20岁以下 v Stalnye Lisy 20岁以下 [7] W 2-4
俄罗斯MHL 02/27 13:00 - [14] 罗迪亚 20岁以下 v Stalnye Lisy 20岁以下 [8] W 2-6
俄罗斯MHL 02/26 13:00 - [14] 罗迪亚 20岁以下 v Stalnye Lisy 20岁以下 [8] W 2-5