Yuki Hirano

Poland Superliga 09/12 16:52 - Jakub Krawczyk v Yuki Hirano 3-9
Japan T League 09/05 10:35 - Masaki Yoshida v Yuki Hirano 6-7
捷克公开赛 08/24 08:00 3 Yuki Hirano v Yun Ju Lin 0-4
捷克公开赛 08/23 11:00 4 克里斯蒂安•普莱泰亚 v Yuki Hirano 3-4
捷克公开赛 08/22 14:20 5 Yuki Hirano v 帕维尔•西鲁切克 4-2
澳大利亚公开赛 07/09 01:40 - Yuki Hirano v Hon Ming Li 4-1
韩国公开赛 07/04 10:30 5 Yuki Hirano v 许昕 0-4
韩国公开赛 07/03 09:50 - Yuki Hirano v 吉村真晴 4-1
日本公开赛 06/14 06:00 5 Yuki Hirano v 迪米特里伊 奥恰洛夫 1-4
日本公开赛 06/13 08:00 - Yuki Hirano v 蒂亚戈∙阿波勒尼亚 4-1
日本公开赛 06/12 05:50 - 卢德米拉 Pistej v Yuki Hirano 3-4
中国公开赛 05/29 07:50 - Yuki Hirano v 赵子豪 4-3
中国公开赛 05/28 08:10 - 郑荣植 v Yuki Hirano 7-6
克罗地亚公开赛 05/15 07:40 - Yuki Hirano v Bogdan Singeorzan 3-0
克罗地亚公开赛 05/14 13:00 - Yuki Hirano v Gabriele Piciulin 3-0
卡塔尔公开赛 女子 08/23 16:30 5 马科斯•弗雷塔斯 v Yuki Hirano 4-0
卡塔尔公开赛 混双 07/27 09:20 4 Yuki Hirano v Tomokazu Harimoto 1-4
卡塔尔公开赛 混双 07/27 02:40 5 松平健太 v Yuki Hirano 3-4
卡塔尔公开赛 混双 07/25 03:20 1 本尼迪克特•杜达 v Yuki Hirano 1-4
卡塔尔公开赛 混双 07/24 04:15 1 Yuki Hirano v 弗洛里安•克努德 4-0
卡塔尔公开赛 混双 05/23 11:50 1 Yuki Hirano v 周启豪 0-4
卡塔尔公开赛 混双 09/20 08:00 1 Yu Zhou v Yuki Hirano 4-2