Germaneja Sapareva

欧洲友谊赛 02/14 12:30 - 索菲亚中央陆军1948 v Germaneja Sapareva L 4-1
保加利亚丙级联赛 09/27 14:00 - Germaneja Sapareva v 恰夫达尔 L 0-5
保加利亚丙级联赛 03/22 13:00 - Germaneja Sapareva v 马历克 L 1-2
保加利亚丙级联赛 11/09 12:00 - Germaneja Sapareva v Vihren Sandanski W 2-0