QI Xuefei Xuefei Qi

韩国大师赛 混双 10/14 10:30 - 米亚•布利克弗尔 v Xuefei Qi 2-0
韩国大师赛 混双 10/13 12:45 - Xuefei Qi v 阿利耶 Demirbag 2-0
韩国大师赛 混双 10/12 16:30 - Xuefei Qi v 内斯里汉•伊吉特 2-1
韩国大师赛 混双 10/11 12:30 - 盖尔•马胡勒特 v QI Xuefei 0-2
韩国大师赛 混双 10/10 07:55 - Xuefei Qi v 阿努拉•普拉布德赛 2-0
韩国大师赛 混双 08/30 13:10 - Xuefei Qi v 三谷美菜津 0-2
韩国大师赛 混双 08/29 14:10 - 阿努拉•普拉布德赛 v Xuefei Qi 1-2
韩国大师赛 混双 06/15 17:00 1 蓬迪•布兰纳帕塞苏 v Xuefei Qi 0-2
韩国大师赛 混双 06/15 11:05 1 谭莲妮 v Xuefei Qi 0-2
韩国大师赛 混双 05/13 08:30 1 Xuefei Qi v Michelle Skodstrup 2-0
韩国大师赛 混双 05/12 14:30 1 Xuefei Qi v 奥兹格•巴伊拉克 2-1
韩国大师赛 混双 04/14 08:00 1 茱莉 Dawall Jakobsen v Xuefei Qi 2-1
韩国大师赛 混双 04/13 08:30 1 Xuefei Qi v Amalie Hertz 2-0
韩国大师赛 混双 03/31 17:00 - Shiori Saito v Xuefei Qi 2-1
韩国大师赛 混双 03/30 16:40 - Xuefei Qi v 内斯里汉•伊吉特 2-1
韩国大师赛 混双 03/29 15:15 - 琳达•塞奇妮 v Xuefei Qi 0-2
韩国大师赛 混双 03/28 19:40 - Vaidehi 乔杜里 v Xuefei Qi 0-2
韩国大师赛 混双 03/11 10:30 1 Xuefei Qi v 安娜•提亚•麦德森 2-0
韩国大师赛 混双 03/10 17:00 1 伊琳娜•阿梅丽•安德森 v Xuefei Qi 1-2
韩国大师赛 混双 03/10 12:32 - Lin Hsiang Ti v Xuefei Qi 18-19
威尔士国际赛资格赛 女子 03/10 11:30 1 Hsiang Ti Lin v Xuefei Qi 0-2
韩国大师赛 混双 03/09 19:15 1 QI Xuefei v Amalie Hertz 2-0
韩国大师赛 混双 02/21 08:50 - Xuefei Qi v 三谷美菜津 0-2
韩国大师赛 混双 01/13 14:30 1 克森尼亚•波利卡尔波娃 v Xuefei Qi 2-1
韩国大师赛 混双 01/13 09:30 - Anastasiia Semenova v QI Xuefei 查看
韩国大师赛 混双 01/12 15:25 1 Yvonne Li v Xuefei Qi 1-2
香港公开赛 男双 11/23 15:20 5 Soraya De Visch Eijbergen v Xuefei Qi 2-1
威尔士国际赛资格赛 女子 09/27 15:34 - QI Xuefei v 薇薇安 Sandorhazi 20-9
韩国大师赛 混双 09/15 18:20 1 Soraya De Visch Eijbergen v Xuefei Qi 0-2
韩国大师赛 混双 09/15 08:30 1 Xuefei Qi v Mette Poulsen 2-0