Thai Binh 20岁以下 女子 太平 青年女子

越南青年联赛杯 女子 10/14 04:59 - 海阳 20岁以下 女子 v Thai Binh 20岁以下 女子 16-25
越南青年联赛杯 女子 10/13 12:00 - Thai Binh 20岁以下 女子 v Thanh Hoa 20岁以下 女子 9-14
越南青年联赛杯 女子 10/12 02:00 - Ngan Hang Cong Thuong 20岁以下 女子 v Thai Binh 20岁以下 女子 25-21
越南青年联赛杯 女子 10/10 07:00 - Thai Binh 20岁以下 女子 v 隆安Binh Dien 20岁以下 女子 0-3
越南青年联赛杯 女子 10/08 11:30 - 永隆 20岁以下 女子 v Thai Binh 20岁以下 女子 24-23
越南青年联赛杯 女子 10/09 05:26 - 太平 青年女子 v 永隆 青年队 女子 11-25
越南青年联赛杯 女子 10/07 02:54 - Thanh Hoa 20岁以下 女子 v Thai Binh 20岁以下 女子 25-12
越南青年联赛杯 女子 10/05 06:00 1 TTLV Post Bank 20岁以下 女子 v Thai Binh 20岁以下 女子 3-0
越南青年联赛杯 女子 10/03 10:30 - Quang Ninh 20岁以下 女子 v Thai Binh 20岁以下 女子 0-3
越南青年联赛杯 女子 10/01 09:50 - Thai Binh 20岁以下 女子 v Tp Ho Chi Minh 20岁以下 女子 0-0
越南青年联赛杯 女子 11/18 08:50 - 太平 青年女子 v Tan Binh青年队 女子 25-18
越南青年联赛杯 女子 11/16 07:43 - 永福青年队 女子 v 太平 青年女子 14-25
越南青年联赛杯 女子 11/15 12:00 - 太平 青年女子 v 广宁 青年队 女子 25-20
越南青年联赛杯 女子 11/13 06:30 - 太平 青年女子 v 永隆 青年队 女子 23-25