Hcik

芬兰Suomi Sarja 12/14 16:30 - Hcik v Fps L 2-6
芬兰Suomi Sarja 11/27 17:10 - Hcik v Giants W 2-0
芬兰Suomi Sarja 11/07 17:40 - Hcik v Pyry L 1-3
芬兰Suomi Sarja 01/14 11:30 - Hcik v 猎人 L 4-5
芬兰Suomi Sarja 11/10 16:30 - Hcik v Titaanit L 1-6

Leagues Played