Irina Skachkova

莫斯科职业联赛 10/18 13:30 - 克里斯蒂娜•格列齐什尼科娃 v Irina Skachkova 1-2
莫斯科职业联赛 10/18 12:30 - Irina Skachkova v 叶卡捷琳娜•罗曼琴科 9-10
莫斯科职业联赛 10/18 11:30 - Irina Skachkova v 安娜 Kondratova 6-4
莫斯科职业联赛 10/18 10:30 - 克里斯蒂娜•格列齐什尼科娃 v Irina Skachkova 3-5
莫斯科职业联赛 10/18 08:58 - Karina Korzunova v Irina Skachkova 6-6
莫斯科职业联赛 10/17 13:27 - Irina Skachkova v 克里斯蒂娜•格列齐什尼科娃 4-1
莫斯科职业联赛 10/17 11:30 - Irina Skachkova v 安娜 Kondratova 1-0
莫斯科职业联赛 10/17 10:30 - 叶卡捷琳娜•罗曼琴科 v Irina Skachkova 10-7
莫斯科职业联赛 10/17 09:00 - Karina Korzunova v Irina Skachkova 9-7
莫斯科职业联赛 10/16 13:28 - Irina Skachkova v 安娜 Kondratova 11-12
莫斯科职业联赛 10/16 13:00 - Irina Skachkova v 叶卡捷琳娜•罗曼琴科 11-7
莫斯科职业联赛 10/16 12:00 - 安娜 Kondratova v Irina Skachkova 10-8
莫斯科职业联赛 10/16 10:30 - Irina Skachkova v 克里斯蒂娜•格列齐什尼科娃 6-9
莫斯科职业联赛 10/16 09:30 - Karina Korzunova v Irina Skachkova 9-5
莫斯科职业联赛 10/11 13:56 - Irina Skachkova v 阿纳斯塔西娅 Shabanova 10-8
莫斯科职业联赛 10/11 12:00 - Irina Skachkova v 叶卡捷琳娜 Bespalova 5-2
莫斯科职业联赛 10/11 11:00 - 阿纳斯塔西娅 Shabanova v Irina Skachkova 9-7
莫斯科职业联赛 10/11 10:00 - Aleksandra Matrizayeva v Irina Skachkova 5-7
莫斯科职业联赛 10/11 08:51 - Irina Skachkova v 达里娅•阿扎伦库娃 11-7
莫斯科职业联赛 09/13 13:57 - Ekaterina Krivosheeva v Irina Skachkova 6-7
莫斯科职业联赛 09/13 12:30 - Irina Skachkova v Ekaterina Krivosheeva 9-9
莫斯科职业联赛 09/13 11:30 - Irina Skachkova v 叶卡捷琳娜 Bespalova 0-0
莫斯科职业联赛 09/13 10:30 - Alina Kutuzova v Irina Skachkova 11-11
莫斯科职业联赛 09/13 09:00 - 安娜 Kondratova v Irina Skachkova 11-10
莫斯科职业联赛 09/12 14:00 - 瓦莱丽娅•库迪诺娃 v Irina Skachkova 9-9
莫斯科职业联赛 09/12 12:30 - Ekaterina Krivosheeva v Irina Skachkova 4-10
莫斯科职业联赛 09/12 11:00 - Irina Skachkova v Alina Kutuzova 10-1
莫斯科职业联赛 09/12 09:30 - Irina Skachkova v 叶卡捷琳娜 Bespalova 9-2
莫斯科职业联赛 09/12 08:57 - 瓦莱丽娅•库迪诺娃 v Irina Skachkova 11-5
莫斯科职业联赛 09/11 14:00 - 安娜 Kondratova v Irina Skachkova 9-5