Arseny Butenko

莫斯科职业联赛 06/24 11:00 - Arseny Butenko v Roman Karpesh 3-9
莫斯科职业联赛 06/24 10:00 - Arseny Butenko v 帕维尔 Pinkovskii 12-14
莫斯科职业联赛 06/24 09:00 - 亚历山大 Chentsov v Arseny Butenko 10-6
莫斯科职业联赛 06/24 07:30 - 叶夫根尼•博亚尔金 v Arseny Butenko 11-8
莫斯科职业联赛 06/04 12:19 - 安德烈 Emelyanov v Arseny Butenko 10-9
莫斯科职业联赛 06/04 11:00 - Arseny Butenko v 尤里•索科洛夫 8-11
莫斯科职业联赛 06/04 10:00 - Arseny Butenko v Ubaidullo Sultonov 12-13
莫斯科职业联赛 06/04 09:00 - 安德烈 Emelyanov v Arseny Butenko 11-9
莫斯科职业联赛 06/04 07:30 - 德米特里•梅尔兹利金 v Arseny Butenko 9-11
莫斯科职业联赛 04/02 13:30 - Roman Karpesh v Arseny Butenko 11-8
莫斯科职业联赛 04/02 13:30 - Maksim Sodil v Arseny Butenko 查看
莫斯科职业联赛 04/02 12:00 - 安德烈 斯拉夫诺夫 v Arseny Butenko 7-7
莫斯科职业联赛 04/02 10:30 - Arseny Butenko v Ubaidullo Sultonov 6-11
莫斯科职业联赛 04/02 09:00 - Arseny Butenko v 尤里•索科洛夫 7-9
莫斯科职业联赛 04/01 11:30 - Arseny Butenko v 马克西姆•卡沃斯托夫 6-8
莫斯科职业联赛 04/01 10:30 - 马克西姆 Sodyl v Arseny Butenko 8-4
莫斯科职业联赛 04/01 09:00 - Arseny Butenko v 帕维尔 Piinkovsky 6-6
莫斯科职业联赛 04/01 08:00 - Roman Karpesh v Arseny Butenko 11-10
莫斯科职业联赛 03/19 20:37 - Arseny Butenko v 瓦汀•克罗恩 9-9
莫斯科职业联赛 03/19 19:00 - Aleksei Innazarov v Arseny Butenko 2-10
莫斯科职业联赛 03/19 17:30 - Arseny Butenko v Mikhail Tormozov 9-7
莫斯科职业联赛 03/19 16:00 - Arseny Butenko v Semyon Korolev 11-10
莫斯科职业联赛 03/19 15:00 - 瓦汀•克罗恩 v Arseny Butenko 6-9