Mikhail Tormozov

莫斯科Liga Pro 女子 09/08 12:30 - Sergei Liyaskin v Mikhail Tormozov 11-10
莫斯科Liga Pro 女子 09/08 11:00 - Mikhail Tormozov v Zhasur Hudaiberdiev 5-6
莫斯科Liga Pro 女子 09/08 09:30 - Mikhail Tormozov v 弗拉基米尔•希罗科夫 6-7
莫斯科Liga Pro 女子 09/08 08:15 - 亚历山大•布丁 v Mikhail Tormozov 8-1
莫斯科Liga Pro 女子 09/07 14:05 - Roman Khomenko v Mikhail Tormozov 9-10
莫斯科Liga Pro 女子 09/07 13:00 - Ivan Nirkov v Mikhail Tormozov 6-10
莫斯科Liga Pro 女子 09/07 11:30 - 维克多•拉赫马诺夫 v Mikhail Tormozov 5-9
莫斯科Liga Pro 女子 09/07 10:00 - Mikhail Tormozov v 弗拉基米尔•希罗科夫 6-8
莫斯科Liga Pro 女子 09/07 08:15 - Mikhail Tormozov v Roman Khomenko 10-3
莫斯科Liga Pro 女子 07/28 12:00 - Mikhail Tormozov v Fedor Ambrosimov 查看
莫斯科Liga Pro 女子 07/28 11:00 - Ivan Nirkov v Mikhail Tormozov 查看
莫斯科Liga Pro 女子 07/28 10:00 - Vadim Krokhin v Mikhail Tormozov 查看
莫斯科Liga Pro 女子 07/28 09:00 - Mikhail Tormozov v Sergey Liaskin 查看
莫斯科Liga Pro 女子 07/20 13:29 - Mikhail Tormozov v Daniil Nazarov 5-4
莫斯科Liga Pro 女子 07/20 13:00 - Daniil Nazarov v Mikhail Tormozov 5-11
莫斯科Liga Pro 女子 07/20 11:30 - Gleb Stashkovskii v Mikhail Tormozov 1-11
莫斯科Liga Pro 女子 07/20 10:00 - Mikhail Tormozov v Fyodor Ambrosimov 9-11
莫斯科Liga Pro 女子 07/20 08:15 - Mikhail Tormozov v 亚历山大·兰宁 8-10
莫斯科Liga Pro 女子 06/26 11:30 - Demik Ying v Mikhail Tormozov 7-10
莫斯科Liga Pro 女子 06/26 10:00 - Fyodor Ambrosimov v Mikhail Tormozov 9-8
莫斯科Liga Pro 女子 06/26 08:30 - Mikhail Tormozov v 亚历山大•谢尔绍夫 4-7
莫斯科Liga Pro 女子 06/26 07:00 - Mikhail Tormozov v Vadim Krokhin 7-11
莫斯科Liga Pro 女子 06/23 10:30 - Mikhail Tormozov v 弗拉基米尔•希罗科夫 3-6
莫斯科Liga Pro 女子 06/23 09:30 - Fedor Ambrosimov v Mikhail Tormozov 10-2
莫斯科Liga Pro 女子 06/23 08:30 - Demic Ying v Mikhail Tormozov 6-4
莫斯科Liga Pro 女子 06/23 07:30 - Mikhail Tormozov v 格雷戈里·德拉加 3-4
莫斯科Liga Pro 女子 04/28 12:23 - 格雷戈里·德拉加 v Mikhail Tormozov 0-0
莫斯科Liga Pro 女子 04/28 10:00 - Maxim Pronkin v Mikhail Tormozov 4-0
莫斯科Liga Pro 女子 04/28 08:30 - Mikhail Tormozov v Alexander Nevzorov 3-1
莫斯科Liga Pro 女子 04/28 07:00 - Mikhail Tormozov v 弗拉基米尔•希罗科夫 10-6