Fyodor Ambrosimov Fedor Ambrosimov

莫斯科职业联赛 01/11 14:00 - Fedor Ambrosimov v Ying Demic 8-3
莫斯科职业联赛 01/11 13:00 - Fyodor Ambrosimov v Kirill Abramov 11-9
莫斯科职业联赛 01/11 12:00 - Mikhail Tormozov v Fyodor Ambrosimov 6-5
莫斯科职业联赛 01/11 10:30 - Fyodor Ambrosimov v Ying Demic 11-6
莫斯科职业联赛 01/11 09:30 - 奥列格•苏哈尔科夫 v Fyodor Ambrosimov 4-9
莫斯科职业联赛 01/05 13:54 - Roman Khomenko v Fedor Ambrosimov 4-1
莫斯科职业联赛 01/05 13:00 - Fedor Ambrosimov v Roman Khomenko 4-2
莫斯科职业联赛 01/05 12:00 - Daniil Bereznev v Fedor Ambrosimov 10-11
莫斯科职业联赛 01/05 10:30 - Fedor Ambrosimov v Sergei Liyaskin 10-10
莫斯科职业联赛 01/05 09:30 - Demik Ying v Fedor Ambrosimov 10-10
莫斯科职业联赛 12/25 13:00 - Fyodor Ambrosimov v Demik Ying 2-5
莫斯科职业联赛 12/25 12:00 - 维克多•拉赫马诺夫 v Fyodor Ambrosimov 14-12
莫斯科职业联赛 12/25 10:30 - Fyodor Ambrosimov v 奥列格•苏哈尔科夫 5-11
莫斯科职业联赛 12/25 09:30 - 米哈伊尔•Kozhemyakin v Fyodor Ambrosimov 10-5
莫斯科职业联赛 12/06 07:14 - 卡米尔•卡利姆林 v Fyodor Ambrosimov 11-8
莫斯科职业联赛 12/06 06:00 - 卡米尔•卡利姆林 v Fyodor Ambrosimov 9-4
莫斯科职业联赛 12/06 05:00 - Ying Demic v Fyodor Ambrosimov 8-3
莫斯科职业联赛 12/06 04:30 - Fyodor Ambrosimov v 维克多•拉赫马诺夫 7-10
莫斯科职业联赛 12/01 13:00 - Fyodor Ambrosimov v 卡米尔•卡利姆林 0-0
莫斯科职业联赛 12/01 12:00 - Semyon Korolev v Fyodor Ambrosimov 10-5
莫斯科职业联赛 12/01 10:30 - Fyodor Ambrosimov v Daniil Bereznev 5-11
莫斯科职业联赛 12/01 09:30 - Yaroslav Bazhinov v Fyodor Ambrosimov 5-6
莫斯科职业联赛 11/29 07:30 - 亚瑟·托托科夫 v Fedor Ambrosimov 9-11
莫斯科职业联赛 11/29 06:00 - Fyodor Ambrosimov v 弗拉基米尔•希罗科夫 10-8
莫斯科职业联赛 11/29 05:30 - Maxim Pronkin v Fyodor Ambrosimov 5-9
莫斯科职业联赛 11/29 04:00 - Fyodor Ambrosimov v 亚瑟·托托科夫 3-11
莫斯科职业联赛 11/22 07:06 - Fedor Ambrosimov v Roman Khomenko 4-11
莫斯科职业联赛 11/22 06:00 - Demik Ying v Fyodor Ambrosimov 11-8
莫斯科职业联赛 11/22 05:00 - Zhasur Hudaiberdiev v Fyodor Ambrosimov 11-9
莫斯科职业联赛 11/22 04:30 - Fyodor Ambrosimov v Roman Homenko 11-9