Zachary Anstey

澳大利亚锦标赛 2018 07/13 03:00 1 Bruno Levis v Zachary Anstey 4-0
澳大利亚锦标赛 2018 07/13 02:30 1 Zachary Anstey v Sam Palmer 2-4
澳大利亚锦标赛 2018 07/09 08:00 1 胡和明 v Zachary Anstey 3-0
澳大利亚锦标赛 2018 07/09 07:30 1 狄龙•钱伯斯 v Zachary Anstey 2-3