Yurii Merkushin

结果

莫斯科职业联赛 08/03 02:15 - 弗拉基米尔•马沙洛夫 v Yurii Merkushin W 2-3
莫斯科职业联赛 08/03 00:45 - Aleksandr Klavdenkov v Yurii Merkushin L 3-0
莫斯科职业联赛 08/02 23:15 - Yurii Merkushin v 弗拉基米尔•马沙洛夫 W 3-1
莫斯科职业联赛 08/02 21:45 - Yurii Merkushin v Alexey Kudryavtsev W 3-0
莫斯科职业联赛 08/02 20:45 - Dmitry Kolesnikov v Yurii Merkushin W 0-3
莫斯科职业联赛 07/31 00:45 - 伊万·索尔达托夫 v Yurii Merkushin L 3-0
莫斯科职业联赛 07/30 23:15 - Yurii Merkushin v Viktor Ivanov W 3-1
莫斯科职业联赛 07/30 21:45 - Yurii Merkushin v Aleksandr Klavdenkov L 1-3
莫斯科职业联赛 07/30 20:45 - Ivan Afanasev v Yurii Merkushin L 3-1
莫斯科职业联赛 07/29 02:30 - Yurii Merkushin v 伊万·索尔达托夫 L 0-3
莫斯科职业联赛 07/29 00:45 - Aleksandr Klavdenkov v Yurii Merkushin L 3-2
莫斯科职业联赛 07/28 23:15 - Yurii Merkushin v 伊万·索尔达托夫 W 3-1