Minami Kawashima/松田苍

荷兰公开赛资格赛 男双 09/20 08:40 - Akane Araki/Riko Imai v Minami Kawashima/松田苍 2-1
荷兰公开赛 08/10 11:20 - Minami Kawashima/松田苍 v Pitha Haningtyas Mentari/Virni Putri 0-2
荷兰公开赛 08/09 10:00 - 洪怡婷/Wan Yi Tang v Minami Kawashima/松田苍 0-2
荷兰公开赛 08/08 03:50 - 林筱闵/洪诗涵 v Minami Kawashima/松田苍 0-2