VK Lvi Praha B Lvi Praha B

捷克甲级联赛 04/20 02/08 17:00 - Lvi Praha B v 布尔诺排球 10-17
捷克甲级联赛 04/20 02/02 13:00 - 布尔诺排球 v Lvi Praha B 6-3
捷克甲级联赛 04/20 02/01 18:30 - 布尔诺排球 v Lvi Praha B 25-15
捷克甲级联赛 04/20 01/19 13:00 - Lvi Praha B v 布尔诺排球 0-0
捷克甲级联赛 04/20 01/18 17:00 - VK Lvi Praha B v Velke Mezirici 20-23
捷克甲级联赛 04/20 12/14 19:00 - Tesla布尔诺 v VK Lvi Praha B 20-22
捷克甲级联赛 04/20 12/07 17:00 - Lvi Praha B v MFF Praha 20-25
捷克甲级联赛 04/20 11/23 18:00 - TJ CZU Praha v VK Lvi Praha B 15-20
捷克甲级联赛 04/20 11/17 10:00 - VK Lvi Praha B v 宁布尔克排球 26-24
捷克甲级联赛 04/20 11/16 18:45 - 宁布尔克排球 v VK Lvi Praha B 0-0
捷克甲级联赛 04/20 11/10 10:00 - SGLD Brno v VK Lvi Praha B 21-25
捷克甲级联赛 04/20 11/09 18:30 - TJ Spartak Velke Mezirici v VK Lvi Praha B 11-15
捷克甲级联赛 04/20 10/26 16:00 - Lvi Praha B v Sokol布乔维采 19-24
捷克甲级联赛 04/20 10/20 10:30 - Lvi Praha B v 贝斯基德 21-20
捷克甲级联赛 04/20 10/19 16:00 - VK Lvi Praha B v Tesla布尔诺 20-12
捷克甲级联赛 04/20 10/13 15:00 - Lvi Praha B v TJ 索科尔 Dobrichovice 18-24
捷克甲级联赛 04/20 10/12 17:00 - MFF Praha v VK Lvi Praha B 19-22
捷克杯 02/18 10/11 17:00 - Lvi Praha B v 贝纳特基N伊泽拉 8-11
捷克甲级联赛 04/20 09/29 08:58 - VK Lvi Praha B v VK EGE Ceske Budejovice B 20-14
04/21赛事 09/28 16:00 - VK Lvi Praha B v TJ CZU Praha 22-18