MKS Dabrowa Gornicza II U20 Women

波兰青年锦标赛 女子 04/14 02/10 09:47 - MKS Dabrowa Gornicza II U20 Women v BKS别尔斯科比亚瓦 20岁以下 女子 14-9
波兰青年锦标赛 女子 04/14 02/09 16:30 - SMS ŻAPN Żywiec 20岁以下 女子 v MKS Dabrowa Gornicza II U20 Women 15-15
波兰青年锦标赛 女子 04/14 01/27 09:00 - MKS Dabrowa Gornicza II U20 Women v Plomien Sosnowiec U20 Women 30-28
波兰青年锦标赛 女子 04/14 01/25 15:00 - MKS Dabrowa Gornicza II U20 Women v UKS Sokol 43 Katowice U20 Women 24-22
波兰青年锦标赛 女子 04/14 01/24 15:00 - MKS Dabrowa Gornicza U20 Women v MKS Dabrowa Gornicza II U20 Women 22-13
波兰青年锦标赛 女子 04/14 12/13 15:00 - BKS STAL Bielsko-Biala U20 Women v MKS Dabrowa Gornicza II U20 Women 23-13
波兰青年锦标赛 女子 04/14 11/22 15:30 - UKS Sokol 43 Katowice U20 Women v MKS Dabrowa Gornicza II U20 Women 15-13
波兰青年锦标赛 女子 04/14 11/15 15:30 - MKS Dabrowa Gornicza II U20 Women v MKS Dabrowa Gornicza U20 Women 20-23
波兰青年锦标赛 女子 04/14 11/08 15:30 - MKS Dabrowa Gornicza II U20 Women v BKS STAL Bielsko-Biala U20 Women 15-23
波兰青年锦标赛 女子 04/14 10/11 14:30 - MKS Dabrowa Gornicza II U20 Women v UKS Sokol 43 Katowice U20 Women 20-25