Pavel Vshivkov

结果

莫斯科职业联赛 09/28 08:00 - Aleksandr Kolmin v Pavel Vshivkov L 3-1
莫斯科职业联赛 09/28 07:00 - Pavel Vshivkov v 奥列格•梅尔科夫 W 3-0
莫斯科职业联赛 09/28 05:30 - Pavel Vshivkov v Aleksandr Kolmin L 1-3
莫斯科职业联赛 09/28 04:30 - 奥列格•贝鲁金 v Pavel Vshivkov W 0-3
莫斯科职业联赛 09/26 07:30 - Pavel Vshivkov v 奥列格•贝鲁金 W 3-0
莫斯科职业联赛 09/26 07:00 - Aleksandr Kolmin v Pavel Vshivkov L 3-2
莫斯科职业联赛 09/26 06:00 - Pavel Vshivkov v 奥列格•贝鲁金 W 3-2
莫斯科职业联赛 09/26 05:00 - 弗拉基米尔•沃洛加宁 v Pavel Vshivkov L 3-1
莫斯科职业联赛 09/25 07:30 - Pavel Vshivkov v Andrey Duka W 3-0
莫斯科职业联赛 09/25 07:00 - Pavel Vshivkov v 奥列格•梅尔科夫 L 2-3
莫斯科职业联赛 09/25 05:30 - Pavel Vshivkov v Kim Sen L 1-3
莫斯科职业联赛 09/25 04:30 - Andrey Duka v Pavel Vshivkov W 1-3