Gennady Karpovkin

结果

莫斯科职业联赛 09/24 07:30 - Gennady Karpovkin v 弗拉基米尔•沃洛加宁 W 3-0
莫斯科职业联赛 09/24 06:30 - 弗拉基米尔•沃洛加宁 v Gennady Karpovkin W 1-3
莫斯科职业联赛 09/24 05:30 - Alexander Colmin v Gennady Karpovkin W 1-3
莫斯科职业联赛 09/24 05:00 - Gennady Karpovkin v 奥列格•梅尔科夫 L 0-3
莫斯科职业联赛 09/23 07:30 - Kim Sen v Gennady Karpovkin L 3-1
莫斯科职业联赛 09/23 07:00 - Gennady Karpovkin v Pavel Vshivkov W 3-1
莫斯科职业联赛 09/23 05:30 - Gennady Karpovkin v Mikhail Chernyavskiy L 0-3
莫斯科职业联赛 09/23 04:30 - Kim Sen v Gennady Karpovkin L 3-1
莫斯科职业联赛 09/22 12:15 - Konstantin Simonov v Gennady Karpovkin W 2-3
莫斯科职业联赛 09/22 10:45 - Gennady Karpovkin v Oleg Soldusov W 3-0
莫斯科职业联赛 09/22 10:15 - Konstantin Simonov v Gennady Karpovkin L 3-2
莫斯科职业联赛 09/22 08:45 - Gennady Karpovkin v Vladimir Demidov W 3-1