Andrey Tsikhotskiy

结果

乌克兰TT杯 09/30 12:10 - Andrey Tsikhotskiy v 谢尔盖 吉利图卡 W 3-1
乌克兰TT杯 09/30 11:00 - Andrey Tsikhotskiy v Samvel Melkumian L 1-3
乌克兰TT杯 09/30 09:50 - Volodymyr Tuchkevych v Andrey Tsikhotskiy W 2-3
乌克兰TT杯 09/30 08:05 - Oleksandr Kostiuk v Andrey Tsikhotskiy W 0-3
乌克兰TT杯 09/30 06:20 - Serhii Hilitukha v Andrey Tsikhotskiy W 2-3
乌克兰TT杯 09/28 10:25 - Aleksandr Kuharchuk v Andrey Tsikhotskiy W 2-3
乌克兰TT杯 09/28 09:50 - Andrey Tsikhotskiy v Volodymyr Tuchkevych L 2-3
乌克兰TT杯 09/28 07:30 - Andrey Tsikhotskiy v Oleksandr Kostiuk L 0-3
乌克兰TT杯 09/28 05:45 - Andrey Tsikhotskiy v Serhii Hilitukha L 0-3
乌克兰TT杯 09/27 19:45 - Aleksandr Kuharchuk v Andrey Tsikhotskiy L 3-0
乌克兰TT杯 09/27 18:00 - Andrey Tsykhotshiy v Aleksandr Kuharchuk L 1-3
乌克兰TT杯 09/27 16:50 - Andrey Tsykhotshiy v 谢尔盖 吉利图卡 L 0-3