Yevhen Ivanov Evgeny Ivanov

结果

塞特卡杯 女子 06/30 11:05 - Yevhen Ivanov v 叶夫海尼•索科利佐夫 L 1-3
塞特卡杯 女子 06/30 09:35 - Yevhen Ivanov v 谢尔盖·马尔琴科 W 3-0
塞特卡杯 女子 06/30 08:05 - Yevhen Ivanov v Vladislav Kovalenko W 3-1
塞特卡杯 女子 06/30 06:35 - Yevhen Ivanov v Dmytro Kim L 0-3
塞特卡杯 女子 06/30 05:05 - Yevhen Ivanov v Aleksey Holomoz - Walkover
塞特卡杯 女子 06/29 18:35 - Yevhen Ivanov v Ihor Starodubskyi L 0-3
塞特卡杯 女子 06/29 17:05 - Yevhen Ivanov v 安德里•赫里赛 L 2-3
塞特卡杯 女子 06/29 15:35 - Yevhen Ivanov v Aleksey Holomoz L 0-3
塞特卡杯 女子 06/29 14:05 - Yevhen Ivanov v Dmytro Kim L 0-3
塞特卡杯 女子 06/29 12:35 - Yevhen Ivanov v 亚历山大 迈拉申科 W 3-0
塞特卡杯 女子 06/24 11:55 - 叶夫海尼•索科利佐夫 v Yevhen Ivanov L 3-2
塞特卡杯 女子 06/24 10:55 - Yevhen Ivanov v 亚历山大 迈拉申科 W 3-0