Dmytro Bortsov

赛程

塞特卡杯 09/30 09:55 - Dmytro Bortsov v 亚历山大·沙波瓦尔 - 查看
塞特卡杯 09/30 10:55 - Dmytro Bortsov v Dmytro Rehotun - 查看
塞特卡杯 09/30 11:55 - Taras Yemelianov v Dmytro Bortsov - 查看

结果

塞特卡杯 09/30 08:25 - Dmytro Bortsov v 弗拉迪斯拉夫·利特维诺夫 - 查看
塞特卡杯 09/29 12:05 - 亚历山大·沙波瓦尔 v Dmytro Bortsov L 3-2
塞特卡杯 09/29 10:35 - Dmytro Bortsov v 安德里·佩雷蒂亚特科 W 3-1
塞特卡杯 09/29 08:35 - Taras Yemelianov v Dmytro Bortsov W 1-3
塞特卡杯 09/29 06:35 - Oleksii Shevchukov v Dmytro Bortsov L 3-1
塞特卡杯 09/29 05:35 - Serhii Chelpanov v Dmytro Bortsov L 3-1
塞特卡杯 09/26 12:05 - 弗拉迪斯拉夫·利特维诺夫 v Dmytro Bortsov W 0-3
塞特卡杯 09/26 10:35 - Dmytro Bortsov v 亚历山大·沙波瓦尔 L 2-3
塞特卡杯 09/26 08:35 - Valentyn Povaliaev v Dmytro Bortsov W 0-3
塞特卡杯 09/26 06:35 - Serhii Khandetskyi v Dmytro Bortsov L 3-2
塞特卡杯 09/26 05:35 - Vitalii Kyilo v Dmytro Bortsov W 1-3
塞特卡杯 09/22 12:05 - Dmytro Bortsov v Ihor Oranskyi L 1-3