Pavlo Vasylchuk

结果

乌克兰TT杯 06/30 12:30 - Anatoliy Reva v Pavlo Vasylchuk L 3-0
乌克兰TT杯 06/30 11:20 - Vasiliy Shepel v Pavlo Vasylchuk L 3-1
乌克兰TT杯 06/30 09:35 - 鲍里斯·伯里亚克 v Pavlo Vasylchuk W 1-3
乌克兰TT杯 06/30 07:15 - 奥列克桑德·亚罗维 v Pavlo Vasylchuk W 2-3
乌克兰TT杯 06/30 04:55 - 阿尔索姆·鲍里索夫 v Pavlo Vasylchuk W 2-3
乌克兰TT杯 06/29 13:05 - Oleksandr Brezickyi v Pavlo Vasylchuk L 3-1
乌克兰TT杯 06/29 13:05 - Oleksandr Brezytskyi v Pavlo Vasylchuk L 3-1
乌克兰TT杯 06/29 11:20 - Pavlo Vasylchuk v Anatoliy Reva L 0-3
乌克兰TT杯 06/29 09:00 - 鲍里斯·伯里亚克 v Pavlo Vasylchuk W 0-3
乌克兰TT杯 06/29 06:40 - 奥列克桑德·亚罗维 v Pavlo Vasylchuk L 3-1
乌克兰TT杯 06/29 05:30 - 阿尔索姆·鲍里索夫 v Pavlo Vasylchuk W 0-3
乌克兰TT杯 06/25 11:55 - Pavlo Vasylchuk v Stanislav Harenko L 1-3