Kyrylo Yurchenko

结果

塞特卡杯 09/28 09:30 - Kyrylo Yurchenko v Yevhen Koshchuh - 已取消
塞特卡杯 09/28 08:30 - Kyrylo Yurchenko v Oleksandr Ivashkin - 已取消
塞特卡杯 09/28 07:00 - Kyrylo Yurchenko v 米卡洛·莫西克 - 已取消
塞特卡杯 09/28 06:00 - Kyrylo Yurchenko v Ivan Omelchuk D 0-0
塞特卡杯 09/25 11:20 - Kyrylo Yurchenko v Oleksandr Ivashkin W 3-0
塞特卡杯 09/25 10:20 - Kyrylo Yurchenko v Oleksandr Ivashkin W 3-0
塞特卡杯 09/25 09:20 - Kyrylo Yurchenko v 米卡洛·莫西克 W 3-0
塞特卡杯 09/25 07:50 - Kyrylo Yurchenko v 伊万•科扎丘克 W 3-1
塞特卡杯 09/25 06:50 - Kyrylo Yurchenko v 奥列赫•费伦高 L 2-3
塞特卡杯 09/24 10:50 - Kyrylo Samokysh v Kyrylo Yurchenko W 1-3
塞特卡杯 09/24 09:30 - 米卡洛·莫西克 v Kyrylo Yurchenko W 1-3
塞特卡杯 09/24 08:00 - Kyrylo Yurchenko v Kyrylo Samokysh L 1-3

Leagues Played