Nika Syktyvkar 女子

俄罗斯超级联赛1 女子 04/18 08:49 - Nika Syktyvkar 女子 v 沃格洛达 查瓦卡塔 女子 W 68-57
俄罗斯超级联赛1 女子 04/17 12:56 - Sparta & K维德诺耶2 女子 v Nika Syktyvkar 女子 W 50-86
俄罗斯超级联赛1 女子 04/16 13:00 - Nika Syktyvkar 女子 v 斯塔夫罗波尔禅卡 女子 L 66-71
俄罗斯超级联赛1 女子 04/04 11:50 - Neftyanik鄂木斯克 女子 v Nika Syktyvkar 女子 L 77-72
俄罗斯超级联赛1 女子 04/01 15:30 - Nika Syktyvkar 女子 v Neftyanik鄂木斯克 女子 W 69-64
俄罗斯超级联赛1 女子 03/28 16:41 - Neftyanik鄂木斯克 女子 v Nika Syktyvkar 女子 L 67-59
俄罗斯超级联赛1 女子 03/21 15:30 - Nika Syktyvkar 女子 v Sparta & K维德诺耶2 女子 L 74-78
俄罗斯超级联赛1 女子 03/21 13:54 - Nika Syktyvkar 女子 v Sparta & K维德诺耶2 女子 L 74-78
俄罗斯超级联赛1 女子 03/20 15:30 - Nika Syktyvkar 女子 v Sparta & K维德诺耶2 女子 L 60-71
俄罗斯超级联赛1 女子 03/14 15:00 - 库斯克迪纳摩2 女子 v Nika Syktyvkar 女子 W 63-68
俄罗斯超级联赛1 女子 03/13 14:00 - 库斯克迪纳摩2 女子 v Nika Syktyvkar 女子 L 73-70
俄罗斯超级联赛1 女子 03/10 12:00 - MBA莫斯科2 女子 v Nika Syktyvkar 女子 W 47-89
俄罗斯超级联赛1 女子 03/09 14:53 - MBA莫斯科2 女子 v Nika Syktyvkar 女子 W 67-74
俄罗斯超级联赛1 女子 03/01 15:30 - Nika Syktyvkar 女子 v 斯塔夫罗波尔禅卡 女子 L 49-52
俄罗斯超级联赛1 女子 02/28 15:29 - Nika Syktyvkar 女子 v 斯塔夫罗波尔禅卡 女子 L 68-75
俄罗斯超级联赛1 女子 02/25 15:30 - Nika Syktyvkar 女子 v 罗斯托夫 女子 W 86-79
俄罗斯超级联赛1 女子 02/24 00:49 - Nika Syktyvkar 女子 v 罗斯托夫 女子 L 29-31
俄罗斯超级联赛1 女子 02/12 12:00 - 萨马拉 女子 v Nika Syktyvkar 女子 W 69-82
俄罗斯超级联赛1 女子 02/11 12:00 - 萨马拉 女子 v Nika Syktyvkar 女子 L 73-55
俄罗斯超级联赛1 女子 02/08 15:00 - Kazanochka 女子 v Nika Syktyvkar 女子 L 63-52
俄罗斯超级联赛1 女子 02/07 15:00 - Kazanochka 女子 v Nika Syktyvkar 女子 L 77-73
俄罗斯超级联赛1 女子 01/23 17:00 - 沃格洛达-查瓦卡塔 女子 v Nika Syktyvkar 女子 W 59-71
俄罗斯超级联赛1 女子 01/23 15:54 - 沃格洛达 查瓦卡塔 女子 v Nika Syktyvkar 女子 W 59-71
俄罗斯超级联赛1 女子 01/17 15:21 - Nika Syktyvkar 女子 v 伊卡特琳堡2 女子 W 82-66
俄罗斯超级联赛1 女子 01/16 15:25 - Nika Syktyvkar 女子 v 伊卡特琳堡2 女子 W 96-49
俄罗斯超级联赛1 女子 01/12 15:41 - Nika Syktyvkar 女子 v Neftyanik鄂木斯克 女子 W 83-48
俄罗斯超级联赛1 女子 01/12 14:49 - Nika Syktyvkar 女子 v Neftyanik鄂木斯克 女子 D 0-0
俄罗斯超级联赛1 女子 12/24 15:30 - Nika Syktyvkar 女子 v 库斯克迪纳摩2 女子 W 75-64
俄罗斯超级联赛1 女子 12/23 13:52 - Nika Syktyvkar 女子 v 库斯克迪纳摩2 女子 W 82-69
俄罗斯超级联赛1 女子 12/19 15:26 - Nika Syktyvkar 女子 v MBA莫斯科2 女子 W 89-33