Novaja 根儿阿茨家

俄罗斯超级联赛: 季后赛 06/01 13:00 50 Novaja 根儿阿茨家 v Dinamo Samara L 4-6
俄罗斯超级联赛: 季后赛 05/31 16:00 50 Novaja 根儿阿茨家 v Dinamo Samara W 3-1
俄罗斯超级联赛: 季后赛 05/28 14:00 50 Dinamo Samara v Novaja 根儿阿茨家 L 5-4
俄罗斯超级联赛: 季后赛 05/27 15:00 50 Dinamo Samara v Novaja 根儿阿茨家 L 6-2
俄罗斯超级联赛: 季后赛 05/19 13:00 2 Novaja 根儿阿茨家 v KPRF L 3-8
俄罗斯超级联赛: 季后赛 05/16 16:30 2 KPRF v Novaja 根儿阿茨家 L 6-5
俄罗斯超级联赛: 季后赛 05/15 16:30 2 KPRF v Novaja 根儿阿茨家 L 7-3
俄罗斯超级联赛: 季后赛 05/08 16:00 3 Novaja 根儿阿茨家 v MFK Gazprom Yugra W 4-2
俄罗斯超级联赛: 季后赛 05/07 16:00 3 Novaja 根儿阿茨家 v MFK Gazprom Yugra W 5-4
俄罗斯超级联赛: 季后赛 05/04 10:00 3 MFK Gazprom Yugra v Novaja 根儿阿茨家 L 4-1
俄罗斯超级联赛: 季后赛 05/03 10:00 3 MFK Gazprom Yugra v Novaja 根儿阿茨家 W 3-5
俄罗斯超级联赛: 季后赛 04/20 10:00 - Novaja 根儿阿茨家 v 尼科尔诺里尔斯克 L 3-4
俄罗斯超级联赛: 季后赛 04/19 16:00 - Novaja 根儿阿茨家 v 尼科尔诺里尔斯克 L 3-4
俄罗斯超级联赛: 季后赛 04/06 13:00 - Novaja 根儿阿茨家 v Dinamo Samara L 4-5
俄罗斯超级联赛: 季后赛 04/05 16:00 17 Novaja 根儿阿茨家 v Dinamo Samara L 2-6
俄罗斯超级联赛: 季后赛 03/31 13:00 16 Novaja 根儿阿茨家 v Sibiryak新西伯利亚 D 4-4
俄罗斯超级联赛: 季后赛 03/30 13:00 16 Novaja 根儿阿茨家 v Sibiryak新西伯利亚 D 5-5
俄罗斯超级联赛: 季后赛 03/24 09:00 - MFK Gazprom Yugra v Novaja 根儿阿茨家 L 6-2
俄罗斯超级联赛: 季后赛 03/23 09:00 15 MFK Gazprom Yugra v Novaja 根儿阿茨家 L 5-3
俄罗斯超级联赛: 季后赛 03/16 08:00 7 Sibiryak新西伯利亚 v Novaja 根儿阿茨家 W 3-5
俄罗斯超级联赛: 季后赛 03/15 12:00 7 Sibiryak新西伯利亚 v Novaja 根儿阿茨家 W 3-5
俄罗斯超级联赛: 季后赛 03/08 13:00 - Novaja 根儿阿茨家 v MFK锡纳拉 L 3-6
俄罗斯超级联赛: 季后赛 03/07 16:00 14 Novaja 根儿阿茨家 v MFK锡纳拉 D 2-2
俄罗斯超级联赛: 季后赛 02/24 13:00 13 Novaja 根儿阿茨家 v 图门 L 2-4
俄罗斯超级联赛: 季后赛 02/23 13:00 13 Novaja 根儿阿茨家 v 图门 L 3-7
俄罗斯超级联赛: 季后赛 02/09 13:00 12 Novaja 根儿阿茨家 v 乌赫塔 L 0-4
俄罗斯超级联赛: 季后赛 02/08 16:00 12 Novaja 根儿阿茨家 v 乌赫塔 W 4-2
俄罗斯超级联赛: 季后赛 01/26 11:00 11 MFK BLIK v Novaja 根儿阿茨家 D 6-6
俄罗斯超级联赛: 季后赛 01/25 14:00 11 MFK BLIK v Novaja 根儿阿茨家 W 2-5
俄罗斯超级联赛: 季后赛 01/12 13:00 10 Novaja 根儿阿茨家 v KPRF L 4-5