Nadezhda 女子

欧洲联赛 - 女子 02/20 19:30 14 法米拉 斯切奥 女子 v Nadezhda 女子 - 查看
欧洲联赛 - 女子 02/13 15:30 13 Nadezhda 女子 v CCC波尔科维塞 女子 - 查看
欧洲联赛 - 女子 02/06 19:30 12 阿斯克新城 女子 v Nadezhda 女子 - 查看
欧洲联赛 - 女子 01/30 15:30 11 Nadezhda 女子 v Royal Castors Braine 女子 - 查看
欧洲联赛 - 女子 01/23 14:00 10 UMMC 伊卡特琳堡 女子 v Nadezhda 女子 - 查看
欧洲联赛 - 女子 01/16 15:30 9 Nadezhda 女子 v 布尔日 Basket 女子 - 查看
欧洲联赛 - 女子 01/09 18:00 8 ZVVZ USK布拉格 女子 v Nadezhda 女子 - 查看
欧洲联赛 - 女子 12/19 15:30 7 Nadezhda 女子 v 法米拉 斯切奥 女子 - 查看
欧洲联赛 - 女子 12/12 18:00 6 CCC波尔科维塞 女子 v Nadezhda 女子 - 查看
欧洲联赛 - 女子 12/05 14:00 5 Nadezhda 女子 v 阿斯克新城 女子 - 查看
欧洲联赛 - 女子 11/28 19:00 4 Royal Castors Braine 女子 v Nadezhda 女子 - 查看
欧洲联赛 - 女子 11/07 14:00 3 [6] Nadezhda 女子 v UMMC 伊卡特琳堡 女子 [1] L 51-80
俄罗斯超级联赛 女子 11/04 12:00 1 [5] Nadezhda 女子 v 莫斯科迪纳摩 女子 [9] W 95-49
欧洲联赛 - 女子 10/31 19:00 2 [2] 布尔日 Basket 女子 v Nadezhda 女子 [6] L 74-59
俄罗斯超级联赛 女子 10/28 12:00 1 [6] Nadezhda 女子 v 库斯克迪纳摩 女子 [2] L 70-86
欧洲联赛 - 女子 10/24 14:00 1 Nadezhda 女子 v ZVVZ USK布拉格 女子 L 78-83
俄罗斯超级联赛 女子 10/21 12:00 1 [8] Nadezhda 女子 v 克拉斯诺亚尔斯克 女子 [2] W 81-72
俄罗斯超级联赛 女子 10/16 14:00 1 [9] Nadezhda 女子 v Spartak & K Vidone 女子 [4] W 67-50
欧洲联赛资格赛 女子 10/11 14:00 - 奥伦堡 女子 v 丘库罗瓦 女子 W 76-74
欧洲联赛 - 女子 10/08 15:00 - 丘库罗瓦 女子 v Nadezhda 女子 W 58-60
罗马尼亚杯 女子 10/02 14:00 - Nadezhda 女子 v Nika Syktyvkar 女子 W 85-35
俱乐部友谊赛 女子 09/24 11:30 - 苏普朗 女子 v 奥伦堡 女子 L 67-56
俱乐部友谊赛 女子 09/13 07:30 - Kazanochka 女子 v Nadezhda 女子 W 56-76
俱乐部友谊赛 女子 09/11 15:15 - 沃格洛达 查瓦卡塔 女子 v Nadezhda 女子 W 53-87
俄罗斯超级联赛 女子 04/28 12:00 - [4] 克拉斯诺亚尔斯克 女子 v Nadezhda 女子 [3] W 81-83
俄罗斯超级联赛 女子 04/25 14:00 - [3] Nadezhda 女子 v 克拉斯诺亚尔斯克 女子 [4] W 78-65
俄罗斯超级联赛 女子 04/24 14:00 - [3] Nadezhda 女子 v 克拉斯诺亚尔斯克 女子 [4] W 109-70
俄罗斯超级联赛 女子 04/13 14:00 - [3] Nadezhda 女子 v 库斯克迪纳摩 女子 [2] L 83-88
俄罗斯超级联赛 女子 04/10 16:00 - [2] 库斯克迪纳摩 女子 v Nadezhda 女子 [3] L 100-55
俄罗斯超级联赛 女子 04/04 14:00 - [3] Nadezhda 女子 v Kazanochka 女子 [6] W 65-59