Gergely Krausz

Kabal国际赛 混双 03/16 09:00 1 Gergely Krausz v Jan Louda 1-2
Kabal国际赛 混双 03/09 13:40 1 Gergely Krausz v Bahaedeen A Alshannik 2-0
Kabal国际赛 混双 03/08 13:00 1 Gergely Krausz v Jonathan Matias 2-0
Kabal国际赛 混双 01/12 12:50 1 Gergely Krausz v Henri Aarnio 0-2
Kabal国际赛 混双 01/12 08:00 1 Gergely Krausz v Daniel Chislov 2-0
Kabal国际赛 混双 12/07 10:30 1 Gergely Krausz v Nhat Nguyen 0-2
Kabal国际赛 混双 12/06 11:00 1 Gergely Krausz v 米哈•伊万尼奇 2-0
德国公开赛 男双 11/23 11:40 - 古鲁萨杜特 R.M.V. v Gergely Krausz 2-0
德国公开赛 男双 11/22 18:10 - 鲁迪格•格内特 v Gergely Krausz 0-2
德国公开赛 男双 10/11 10:25 - Gergely Krausz v 兹沃尼米尔•杜尔金雅克 18-20
Kabal Int. Qual 10/11 09:00 - Gergely Krausz v 兹沃尼米尔•杜尔金雅克 0-2
Kabal Int. Qual 09/28 07:20 1 Gergely Krausz v Harshit Aggarwal 2-0
Kabal Int. Qual 09/27 12:30 1 Gergely Krausz v Christopher Grimley 2-0
Kabal国际赛 混双 09/08 07:30 1 瓦列里 Atrashchenkov v Gergely Krausz 2-1
全英公开赛 女子 08/23 16:23 - 孙完虎 v Gergely Krausz 20-9
全英公开赛 女子 08/23 13:30 - 孙完虎 v Gergely Krausz 2-0
全英公开赛 女子 08/21 19:47 - Gergely Krausz v 威尔逊•瓦塔尼拉佩利 21-7
德国公开赛 男双 07/20 17:00 - 卡施亚普∙巴鲁巴利 v Gergely Krausz 17-6
德国公开赛 男双 07/19 18:30 - 蒂莫西 Chiu v Gergely Krausz 0-2
德国公开赛 男双 07/12 15:00 - 伊戈尔 科埃略 v Gergely Krausz 2-0
德国公开赛 男双 04/25 11:00 - 米兰•卢迪克 v Gergely Krausz 2-0
德国公开赛 男双 03/24 09:30 1 托比•潘蒂 v Gergely Krausz 2-0
全英公开赛 女子 03/14 19:30 - Gergely Krausz v Sameer Verma 0-2
Kabal国际赛 混双 03/11 17:14 - Subhankar Dey v Gergely Krausz 21-18
Kabal国际赛 混双 03/11 11:06 - Gergely Krausz v 英迪拉 B A 钱德拉 21-15
Kabal国际赛 混双 03/10 19:56 - 路易斯•恩里克•佩纳尔弗 v Gergely Krausz 16-21
Kabal国际赛 混双 01/20 11:16 - Gergely Krausz v 皮埃里克•卡若 21-19
Kabal国际赛 混双 01/13 17:19 - Gergely Krausz v 阿纳托利•亚特瑟夫 19-21
Kabal国际赛 混双 01/13 11:27 - Gergely Krausz v 皮埃里克•卡若 21-17
德国公开赛 男双 12/08 14:55 - 马克•卡尔乔 v Gergely Krausz 21-15