Bayi 女子 八一广博文具 女子

中国女子篮球联赛 01/16 11:30 33 [12] 河北 女子 v Bayi 女子 [2] W 102-108
中国女子篮球联赛 01/14 11:30 32 [2] Bayi 女子 v 天津 女子 [18] W 96-39
中国女子篮球联赛 01/11 11:30 31 [2] Bayi 女子 v 北京 女子 [4] W 99-81
中国女子篮球联赛 01/08 11:30 30 Bayi 女子 v 山西 女子 W 85-73
中国女子篮球联赛 01/05 11:30 29 [10] 四川 女子 v Bayi 女子 [2] W 66-92
中国女子篮球联赛 01/02 11:30 28 福建 女子 v Bayi 女子 W 77-96
中国女子篮球联赛 12/31 08:10 27 [2] Bayi 女子 v 山東 女子 [8] L 64-70
中国女子篮球联赛 12/28 11:30 26 [1] 广东 女子 v Bayi 女子 [2] W 91-95
中国女子篮球联赛 12/25 11:30 25 [2] Bayi 女子 v 新疆 女子 [4] L 77-83
中国女子篮球联赛 12/22 11:29 - [1] Bayi 女子 v 陕西 女子 [16] W 92-52
中国女子篮球联赛 12/19 11:30 23 [1] Bayi 女子 v 江苏 女子 [3] W 86-71
中国女子篮球联赛 12/17 11:30 22 [2] Bayi 女子 v 上海 女子 [10] W 86-68
中国女子篮球联赛 12/14 11:30 21 [14] 辽宁 女子 v Bayi 女子 [2] W 62-75
中国女子篮球联赛 12/11 11:30 20 [12] 黑龙江 女子 v Bayi 女子 [2] W 67-85
中国女子篮球联赛 12/08 11:30 19 武汉 女子 v Bayi 女子 W 52-69
中国女子篮球联赛 12/05 11:30 18 [13] 浙江 女子 v Bayi 女子 [2] W 66-88
中国女子篮球联赛 12/03 11:30 17 [2] Bayi 女子 v 河南 女子 [10] W 86-70
中国女子篮球联赛 11/30 11:30 16 [2] Bayi 女子 v 河北 女子 [9] W 131-46
中国女子篮球联赛 11/27 11:30 15 [17] 天津 女子 v Bayi 女子 [2] W 62-92
中国女子篮球联赛 11/24 11:30 14 [5] 北京 女子 v Bayi 女子 [2] W 63-82
中国女子篮球联赛 11/21 11:30 13 [6] 山西 女子 v Bayi 女子 [2] W 62-79
中国女子篮球联赛 11/19 11:30 12 [5] Bayi 女子 v 四川 女子 [7] W 79-67
中国女子篮球联赛 11/16 11:30 11 [2] Bayi 女子 v 福建 女子 [15] W 103-71
中国女子篮球联赛 11/13 11:30 10 [4] 山東 女子 v Bayi 女子 [2] W 104-112
中国女子篮球联赛 11/10 11:30 9 [2] Bayi 女子 v 广东 女子 [1] L 92-96
中国女子篮球联赛 11/07 12:00 8 新疆 女子 v Bayi 女子 W 69-78
中国女子篮球联赛 11/05 11:30 7 [12] 陕西 女子 v Bayi 女子 [1] W 80-102
中国女子篮球联赛 11/02 11:30 6 江苏 女子 v Bayi 女子 W 77-82
中国女子篮球联赛 10/30 11:30 5 上海 女子 v 八一广博文具 女子 W 73-87
中国女子篮球联赛 10/30 09:05 - [15] 上海 女子 v Bayi 女子 [1] W 73-85