Samaheej

巴林超级联赛 09/19 15:00 阿尔麦纳麦 v Samaheej L 96-48
巴林超级联赛 09/13 16:45 Samaheej v 阿尔哈拉 L 56-74
巴林超级联赛 09/06 15:39 Samaheej v 巴林阿尔伊蒂哈德 L 56-90
巴林超级联赛 03/06 14:54 Samaheej v 巴林 L 74-122
巴林超级联赛 03/03 15:00 Samaheej v 巴林 - 查看
巴林超级联赛 02/27 16:45 Samaheej v 巴林阿尔伊蒂哈德 L 76-92
巴林超级联赛 02/20 14:49 Samaheej v 伊萨城 L 65-83
巴林超级联赛 02/06 16:00 席特拉 v Samaheej L 62-35
巴林杯 01/12 15:00 巴林阿尔伊蒂哈德 v Samaheej L 74-60
巴林超级联赛 12/19 13:05 Samaheej v 穆哈拉格 L 60-94
巴林超级联赛 12/13 13:44 Nuwaidrat v Samaheej L 73-57
巴林超级联赛 12/07 16:31 巴林 v Samaheej W 61-77
巴林超级联赛 12/01 16:44 Samaheej v 巴林阿尔伊蒂哈德 L 68-86
巴林超级联赛 11/18 16:21 阿尔哈拉 v Samaheej L 83-71
巴林超级联赛 11/12 15:00 Samaheej v 阿尔拿加马 L 88-96
巴林超级联赛 11/06 15:00 席特拉 v Samaheej L 85-74
巴林超级联赛 10/23 16:45 Samaheej v 阿尔麦纳麦 L 44-102
巴林超级联赛 10/16 14:59 阿尔艾利 v Samaheej L 108-60