Samaheej

巴林杯 03/13 16:15 - 穆哈拉格 v Samaheej L 117-44
巴林超级联赛 02/05 16:45 - 阿尔拿加马 v Samaheej L 73-54
巴林超级联赛 02/02 15:00 - 艾希迪 v Samaheej W 51-74
巴林超级联赛 01/29 16:45 - Samaheej v 席特拉 L 77-126
巴林超级联赛 01/24 16:45 - Samaheej v 巴林阿赫利 L 51-76
巴林超级联赛 01/21 14:57 - 伊萨城 v Samaheej L 64-63
巴林超级联赛 01/15 15:00 - Samaheej v Al Nweidrat L 51-76
巴林超级联赛 01/06 16:45 - 巴林 v Samaheej L 103-72
巴林超级联赛 01/02 16:45 - Samaheej v 阿尔里法 L 75-88
巴林超级联赛 12/29 16:45 - 穆哈拉格 v Samaheej L 121-75
巴林超级联赛 12/24 15:00 1 Samaheej v 阿尔麦纳麦 L 60-125
巴林超级联赛 12/19 15:00 1 阿尔哈拉 v Samaheej L 99-67
巴林超级联赛 12/14 16:45 1 巴林阿尔伊蒂哈德 v Samaheej L 85-55
巴林超级联赛 12/13 14:52 - AL Ittihad (Syr) v Samaheej L 85-55
巴林超级联赛 12/07 15:00 1 Samaheej v 阿尔拿加马 L 58-113
巴林超级联赛 11/30 16:45 1 Samaheej v 艾希迪 L 72-84
巴林超级联赛 11/22 15:00 - 席特拉 v Samaheej L 69-68
巴林超级联赛 11/13 15:00 1 巴林阿赫利 v Samaheej L 100-59
巴林超级联赛 11/08 16:45 - Samaheej v 伊萨城 L 76-86
巴林超级联赛 11/01 16:45 - Nuwaidrat v Samaheej L 70-64
巴林超级联赛 10/18 16:45 - Samaheej v 巴林 L 64-100
巴林超级联赛 10/03 15:32 - Samaheej v 穆哈拉格 L 45-113
巴林超级联赛 09/19 15:00 - 阿尔麦纳麦 v Samaheej L 96-48
巴林超级联赛 09/13 16:45 - Samaheej v 阿尔哈拉 L 56-74
巴林超级联赛 09/06 15:39 - Samaheej v 巴林阿尔伊蒂哈德 L 56-90
巴林超级联赛 03/06 14:54 - Samaheej v 巴林 L 74-122
巴林超级联赛 03/03 15:00 - Samaheej v 巴林 - 查看
巴林超级联赛 02/27 16:45 - Samaheej v 巴林阿尔伊蒂哈德 L 76-92
巴林超级联赛 02/20 14:49 - Samaheej v 伊萨城 L 65-83
巴林超级联赛 02/06 16:00 - 席特拉 v Samaheej L 62-35