KoVe

芬兰Mestaruusliiga 10/27 14:00 1 KoVe v Team Lakkapaa 查看
芬兰Mestaruusliiga 10/21 12:30 1 ETTA v KoVe 查看
芬兰Mestaruusliiga 10/20 14:00 1 Team Lakkapaa v KoVe 查看
芬兰Mestaruusliiga 10/14 14:00 1 [9] 万塔Ducks v Hurrikaani [2] 0-3
芬兰杯 10/10 16:00 - Karhulan Veikot v 万塔Ducks 查看
芬兰Mestaruusliiga 10/04 15:30 1 [4] 阿卡排球 v 万塔Ducks [8] 3-1
芬兰Mestaruusliiga 09/29 15:00 1 [2] SAVO Volley v 万塔Ducks [6] 3-0
芬兰Mestaruusliiga 03/20 16:30 - [8] 万塔Ducks v VaLePa [1] 2-3
芬兰Mestaruusliiga 03/18 15:00 - VaLePa v KoVe 2-3
芬兰Mestaruusliiga 03/15 16:30 - 万塔Ducks v VaLePa 0-3
芬兰Mestaruusliiga 03/14 16:30 - VaLePa v 万塔Ducks 3-0
芬兰Mestaruusliiga 03/09 16:30 1 [8] 万塔Ducks v Tiikerit [9] 3-0
芬兰Mestaruusliiga 03/03 15:00 1 Leka v 万塔Ducks 2-3
芬兰Mestaruusliiga 02/25 13:30 1 [3] ETTA v 万塔Ducks [8] 3-2
芬兰Mestaruusliiga 02/24 15:00 1 Team Lakkapaa v 万塔Ducks 0-3
芬兰Mestaruusliiga 02/21 16:30 1 万塔Ducks v Hurrikaani 1-3
芬兰Mestaruusliiga 02/17 15:00 1 KoVe v VaLePa 2-3
芬兰Mestaruusliiga 02/11 15:00 1 Loimu v 万塔Ducks 3-1
芬兰Mestaruusliiga 02/03 15:00 1 [8] 万塔Ducks v Sampo [4] 0-3
芬兰Mestaruusliiga 01/31 16:30 1 万塔Ducks v 阿卡排球 3-0
芬兰Mestaruusliiga 01/27 15:00 1 Tiikerit v 万塔Ducks 1-3
芬兰Mestaruusliiga 01/21 15:00 1 Isku排球 v 万塔Ducks 3-2
芬兰Mestaruusliiga 01/12 16:30 1 [8] 万塔Ducks v Team Lakkapaa [4] 2-3
芬兰Mestaruusliiga 12/20 16:30 1 万塔Ducks v Isku排球 3-0
芬兰Mestaruusliiga 12/16 15:00 1 万塔Ducks v ETTA 3-2
芬兰Mestaruusliiga 12/13 16:30 1 万塔Ducks v VaLePa 1-3
芬兰Mestaruusliiga 12/02 15:00 1 Sampo v 万塔Ducks 3-0
芬兰Mestaruusliiga 11/25 15:00 1 [9] 万塔Ducks v 阿卡排球 [10] 14-13
芬兰Mestaruusliiga 11/22 16:30 1 Isku排球 v 万塔Ducks 2-3
芬兰Mestaruusliiga 11/18 15:00 1 Leka v 万塔Ducks 3-1