ATSC 克拉根福 女子

奥地利甲级联赛 女子 10/27 15:30 5 UVC Graz 女子 v ATSC 克拉根福 女子 查看
奥地利甲级联赛 女子 10/20 16:00 4 ATSC 克拉根福 女子 v SG Sokol/Post 女子 查看
奥地利甲级联赛 女子 10/13 15:30 3 [6] SG Prinz Brunnenbau 女子 v ATSC 克拉根福 女子 [10] 3-0
奥地利杯 女子 10/07 13:30 - VBK Klagenfurt 女子 v ATSC 克拉根福 女子 查看
奥地利甲级联赛 女子 10/06 17:00 2 [7] ATSC 克拉根福 女子 v VC 泰罗 女子 [4] 0-3
奥地利甲级联赛 女子 09/29 18:00 1 [3] PSV萨尔茨堡 女子 v ATSC 克拉根福 女子 [3] 3-0
奥地利甲级联赛 女子 04/17 18:25 - [1] 格拉茨 女子 v 克拉根福特女子 [2] 3-1
奥地利甲级联赛 女子 04/14 18:25 - ATSC 克拉根福 女子 v UVC Graz 女子 查看
奥地利甲级联赛 女子 04/11 18:25 - [1] UVC Graz 女子 v ATSC 克拉根福 女子 [2] 3-2
奥地利甲级联赛 女子 04/08 15:30 - [2] ATSC 克拉根福 女子 v UVC Graz 女子 [1] 3-2
奥地利甲级联赛 女子 04/01 18:25 - [1] UVC Graz 女子 v ATSC 克拉根福 女子 [2] 3-2
奥地利甲级联赛 女子 03/14 18:00 - 林茨斯特格 女子 v ATSC 克拉根福 女子 2-3
奥地利甲级联赛 女子 03/10 18:00 - ATSC 克拉根福 女子 v 林茨斯特格 女子 3-0
奥地利杯 女子 03/02 14:30 - UVC Graz 女子 v ATSC 克拉根福 女子 3-1
奥地利甲级联赛 女子 02/10 18:00 18 [3] ATSC 克拉根福 女子 v 特罗法伊亚赫VBV 女子 [8] 3-0
奥地利甲级联赛 女子 02/03 16:30 17 TI-Volley因斯布鲁克 女子 v ATSC 克拉根福 女子 0-3
奥地利甲级联赛 女子 01/28 15:00 14 [2] 林茨斯特格 女子 v ATSC 克拉根福 女子 [4] 2-3
奥地利甲级联赛 女子 01/24 18:00 16 [4] ATSC 克拉根福 女子 v SG Sokol/Post 女子 [3] 3-2
奥地利甲级联赛 女子 01/20 16:30 15 SG Prinz Brunnenbau 女子 v ATSC 克拉根福 女子 3-2
奥地利甲级联赛 女子 01/12 18:30 13 ATSC 克拉根福 女子 v TSV哈特贝格 女子 3-0
奥地利甲级联赛 女子 12/16 17:00 12 [5] VC 泰罗 女子 v ATSC 克拉根福 女子 [2] 3-0
奥地利甲级联赛 女子 12/08 17:30 10 [4] UVC Graz 女子 v ATSC 克拉根福 女子 [1] 3-0
奥地利甲级联赛 女子 12/03 17:00 11 [1] ATSC 克拉根福 女子 v PSV萨尔茨堡 女子 [8] 3-0
奥地利甲级联赛 女子 12/02 18:00 9 特罗法伊亚赫VBV 女子 v ATSC 克拉根福 女子 0-3
奥地利甲级联赛 女子 11/25 18:00 8 [3] ATSC 克拉根福 女子 v TI-Volley因斯布鲁克 女子 [8] 3-0
奥地利甲级联赛 女子 11/12 15:00 6 [3] ATSC 克拉根福 女子 v SG Prinz Brunnenbau 女子 [4] 3-2
奥地利甲级联赛 女子 11/11 17:00 7 [2] SG Sokol/Post 女子 v ATSC 克拉根福 女子 [3] 3-2
奥地利杯 女子 11/05 17:00 - ATSC 克拉根福 女子 v PSV萨尔茨堡 女子 25-16
奥地利甲级联赛 女子 11/04 18:00 5 [3] ATSC 克拉根福 女子 v 林茨斯特格 女子 [1] 3-0
奥地利甲级联赛 女子 11/01 17:30 4 [10] TSV哈特贝格 女子 v ATSC 克拉根福 女子 [3] 0-3