BG 哥廷根

德国甲级联赛 05/01 16:00 34 布伦瑞克 v BG 哥廷根 - 查看
德国甲级联赛 04/29 16:00 33 BG 哥廷根 v 中央德国 - 查看
德国甲级联赛 04/27 16:00 32 奥尔登堡 v BG 哥廷根 - 查看
德国甲级联赛 04/22 16:00 31 吉森46人 v BG 哥廷根 - 查看
德国甲级联赛 04/20 16:00 30 特莱克姆波恩 v BG 哥廷根 - 查看
德国甲级联赛 04/14 16:00 29 BG 哥廷根 v 不来梅艾斯巴伦 - 查看
德国甲级联赛 04/07 16:00 28 BG 哥廷根 v Oettinger Rockets - 查看
德国甲级联赛 04/01 16:00 27 耶拿科学城 v BG 哥廷根 - 查看
德国甲级联赛 03/25 16:00 26 BG 哥廷根 v 布劳斯班贝格 - 查看
德国甲级联赛 03/17 17:00 25 艾巴柏林 v BG 哥廷根 - 查看
德国甲级联赛 03/10 17:00 24 BG 哥廷根 v 法兰克福 - 查看
德国甲级联赛 03/03 17:00 23 BG 哥廷根 v 图宾根雷达虎 - 查看
德国甲级联赛 02/14 19:30 22 [1] 拜仁慕尼黑 v BG 哥廷根 [16] L 91-77
德国甲级联赛 02/09 18:00 21 [11] 维尔茨堡 v BG 哥廷根 [17] L 95-82
德国甲级联赛 02/03 17:00 20 [17] BG 哥廷根 v 乌尔姆兰蒂奥帕姆 [8] L 84-94
德国甲级联赛 01/28 14:00 19 [4] BBC 拜罗伊特 v BG 哥廷根 [17] L 86-83
德国甲级联赛 01/20 16:30 18 BG 哥廷根 v 路德维希堡 - 已推迟
德国甲级联赛 01/05 18:00 17 [16] BG 哥廷根 v BBC 拜罗伊特 [4] L 70-93
德国甲级联赛 12/30 17:00 16 [16] Oettinger Rockets v BG 哥廷根 [15] L 74-63
德国甲级联赛 12/26 16:30 15 [15] BG 哥廷根 v 吉森46人 [11] L 78-94
德国甲级联赛 12/16 17:00 13 [15] BG 哥廷根 v 特莱克姆波恩 [7] L 65-91
德国甲级联赛 12/09 19:30 12 [18] 图宾根雷达虎 v BG 哥廷根 [13] L 80-67
德国甲级联赛 12/03 16:30 11 [4] 路德维希堡 v BG 哥廷根 [13] L 93-61
德国甲级联赛 11/18 17:00 10 [11] BG 哥廷根 v 布伦瑞克 [15] L 75-79
德国甲级联赛 11/12 14:00 9 [16] 不来梅艾斯巴伦 v BG 哥廷根 [13] W 74-77
德国甲级联赛 11/06 18:00 14 [9] 布劳斯班贝格 v BG 哥廷根 [13] L 100-61
德国甲级联赛 11/04 17:00 8 [13] BG 哥廷根 v 维尔茨堡 [5] W 81-74
德国甲级联赛 10/28 18:30 7 [8] 中央德国 v BG 哥廷根 [17] W 84-89
德国甲级联赛 10/21 18:30 6 [17] BG 哥廷根 v 耶拿科学城 [12] W 86-60
德国甲级联赛 10/15 13:00 5 [16] 乌尔姆兰蒂奥帕姆 v BG 哥廷根 [17] L 89-65