Loko 20岁以下

俄罗斯MHL 10/31 15:00 1 Loko 20岁以下 v 昆仑鸿星 20岁以下 - 查看
俄罗斯MHL 10/30 15:00 1 Loko 20岁以下 v 昆仑鸿星 20岁以下 - 查看
俄罗斯MHL 10/25 16:00 1 HC SKA瓦良格人 20岁以下 v Loko 20岁以下 - 查看
俄罗斯MHL 10/23 16:00 1 SKA Varyagi 20岁以下 v Loko 20岁以下 - 查看
俄罗斯MHL 10/21 10:00 1 [14] HK里加 20岁以下 v Loko 20岁以下 [4] W 2-3
俄罗斯MHL 10/20 10:00 1 [14] HK里加 20岁以下 v Loko 20岁以下 [4] W 0-2
俄罗斯MHL 10/16 15:00 1 [1] Loko 20岁以下 v 莫斯科迪那摩 20岁以下 [15] L 3-4
俄罗斯MHL 10/15 15:00 1 [3] Loko 20岁以下 v 莫斯科迪那摩 20岁以下 [15] W 4-0
俄罗斯MHL 10/12 15:00 1 [3] Loko 20岁以下 v Krasnaya Armiya 20岁以下 [4] W 3-1
俄罗斯MHL 10/11 15:00 1 [1] Loko 20岁以下 v Krasnaya Armiya 20岁以下 [4] L 2-3
俄罗斯MHL 10/07 03:00 1 [11] Taifun 20岁以下 v Loko 20岁以下 [2] W 1-5
俄罗斯MHL 10/06 03:00 1 [9] Taifun 20岁以下 v Loko 20岁以下 [2] W 2-4
俄罗斯MHL 10/03 09:00 1 [9] Amurskie Tigry 20岁以下 v Loko 20岁以下 [1] L 4-2
俄罗斯MHL 10/02 09:00 1 [8] Amurskie Tigry 20岁以下 v Loko 20岁以下 [2] W 3-4
俄罗斯MHL 09/28 15:00 1 [2] Loko 20岁以下 v Atlanty 20岁以下 [22] W 5-1
俄罗斯MHL 09/27 15:00 1 [6] Loko 20岁以下 v Atlanty 20岁以下 [18] W 2-1
俄罗斯MHL 09/24 15:00 1 [5] Loko 20岁以下 v Chaika 20岁以下 [10] W 6-1
俄罗斯MHL 09/23 10:00 1 Loko 20岁以下 v Chaika 20岁以下 W 2-1
俄罗斯MHL 09/19 16:00 1 [4] SKA-1946 20岁以下 v Loko 20岁以下 [3] L 4-0
俄罗斯MHL 09/18 16:00 1 SKA-1946 20岁以下 v Loko 20岁以下 L 4-1
俄罗斯MHL 09/15 10:00 1 [3] 圣彼得堡迪纳摩 20岁以下 v Loko 20岁以下 [4] W 1-4
俄罗斯MHL 09/14 15:30 1 [3] 圣彼得堡迪纳摩 20岁以下 v Loko 20岁以下 [4] L 2-1
俄罗斯MHL 09/10 15:00 1 [5] Loko 20岁以下 v 苏维埃之翼 20岁以下 [7] W 5-2
俄罗斯MHL 09/09 10:00 1 [6] Loko 20岁以下 v 苏维埃之翼 20岁以下 [3] W 6-2
俄罗斯MHL 09/06 15:00 1 [4] Loko 20岁以下 v MHC斯巴达 20岁以下 [4] L 2-3
俄罗斯MHL 09/05 15:00 1 Loko 20岁以下 v MHC斯巴达 20岁以下 W 2-1
IIHF Junior Club世界杯 08/26 16:00 - HV71 20岁以下 v Loko 20岁以下 W 2-3
IIHF Junior Club世界杯 08/25 16:00 - Loko 20岁以下 v 萨尔斯堡 20岁以下 W 8-2
友谊赛(仅限常规赛) 08/05 10:00 - Loko 20岁以下 v HK里加 20岁以下 L 0-1
友谊赛(仅限常规赛) 08/04 10:00 - Loko 20岁以下 v 圣彼得堡迪纳摩 20岁以下 D 3-3