Gennadii Zakladnyi

乌克兰TT杯 09/30 12:25 - Gennadii Zakladnyi v 博赫丹•科胡特 - 已取消
乌克兰TT杯 09/30 10:05 - Pavel Skok v Gennadii Zakladnyi - 已取消
乌克兰TT杯 09/30 08:55 - Gennadii Zakladnyi v 德米特罗•亚伦丘克 - 已取消
乌克兰TT杯 09/30 07:45 - Alexander Tuzhylin v Gennadii Zakladnyi L 3-1
乌克兰TT杯 09/30 06:00 - Gennadii Zakladnyi v Bohdan Sinkevych L 0-3
乌克兰TT杯 09/23 18:50 - Alexander Tuzhylin v Gennadii Zakladnyi L 3-0
乌克兰TT杯 09/23 18:20 - Gennadii Zakladnyi v 德米特罗•亚伦丘克 L 1-3
乌克兰TT杯 09/23 17:45 - Pavel Skok v Gennadii Zakladnyi W 2-3
乌克兰TT杯 09/23 17:10 - Gennadii Zakladnyi v 博赫丹•科胡特 L 2-3
乌克兰TT杯 09/22 20:00 - 博赫丹•科胡特 v Gennadii Zakladnyi W 2-3
乌克兰TT杯 09/22 19:30 - Gennadii Zakladnyi v Alexander Tuzhylin L 0-3
乌克兰TT杯 09/22 18:55 - 博赫丹•科胡特 v Gennadii Zakladnyi L 3-0
乌克兰TT杯 09/22 18:15 - 德米特罗•亚伦丘克 v Gennadii Zakladnyi W 2-3
乌克兰TT杯 09/22 17:10 - Pavel Skok v Gennadii Zakladnyi L 3-1
乌克兰TT杯 09/17 12:00 - Gennadii Zakladnyi v Bohdan Sinkevych L 2-3
乌克兰TT杯 09/17 10:15 - Gennadii Zakladnyi v Yevhen Pysmennyi W 3-0
乌克兰TT杯 09/17 09:05 - Gennadii Zakladnyi v Bohdan Sinkevych W 3-1
乌克兰TT杯 09/17 07:55 - Gennadii Zakladnyi v 德米特罗•亚伦丘克 W 3-1
乌克兰TT杯 09/17 06:45 - Gennadii Zakladnyi v Oleksandr Belskyi W 3-1
乌克兰TT杯 09/16 10:15 - Gennadii Zakladnyi v Oleksandr Belskyi L 2-3
乌克兰TT杯 09/16 09:05 - Gennadii Zakladnyi v Bohdan Sinkevych L 0-3
乌克兰TT杯 09/16 07:55 - Gennadii Zakladnyi v 德米特罗•亚伦丘克 W 3-2
乌克兰TT杯 09/16 06:45 - Gennadii Zakladnyi v Yevhen Pysmennyi L 2-3