Ivan Fedoryshyn

结果

塞特卡杯 05/15 10:50 - Artem Yurkov v Ivan Fedoryshyn L 3-1
塞特卡杯 05/15 09:50 - Ivan Fedoryshyn v Volodymyr Kuzmych L 2-3
塞特卡杯 05/15 08:50 - Ivan Fedoryshyn v Serhii Rak W 3-1
塞特卡杯 05/15 07:20 - Ivan Fedoryshyn v 安德里·纳克留特斯基 W 3-2
塞特卡杯 05/15 05:20 - Ivan Fedoryshyn v Vitaly Boyko L 2-3
塞特卡杯 05/14 18:20 - Ivan Fedoryshyn v 安德里·纳克留特斯基 W 3-2
塞特卡杯 05/14 16:50 - Ivan Fedoryshyn v Volodymyr Kuzmych W 3-0
塞特卡杯 05/14 15:20 - Ivan Fedoryshyn v Serhii Rak L 1-3
塞特卡杯 05/14 13:50 - Ivan Fedoryshyn v Vitaly Boyko L 2-3
塞特卡杯 05/14 12:20 - Ivan Fedoryshyn v Artem Yurkov W 3-1
塞特卡杯 05/13 10:06 - Ivan Fedoryshyn v Serhii Rak W 3-1
塞特卡杯 05/13 08:50 - Ivan Fedoryshyn v Volodymyr Korobko W 3-0