Vadim Shvidkiy

结果

乌克兰TT杯 05/09 17:55 - Dmytro Baistriuchenko v Vadym Shvydkyi - 已取消
乌克兰TT杯 05/09 17:50 - 瓦列里·佩图霍夫 v Vadym Shvydkyi L 3-0
乌克兰TT杯 05/09 17:20 - 瓦列里·佩图霍夫 v Vadim Shvidkiy L 3-0
乌克兰TT杯 05/09 15:35 - Nikita Zinov v Vadym Shvydkyi L 3-0
乌克兰TT杯 05/09 13:50 - 耶霍尔•里亚丁斯基 v Vadym Shvydkyi L 3-2
乌克兰TT杯 05/09 12:40 - 瓦列里·佩图霍夫 v Vadym Shvydkyi W 1-3
乌克兰TT杯 05/08 18:30 - Vadym Shvydkyi v 耶霍尔•里亚丁斯基 L 1-3
乌克兰TT杯 05/08 17:20 - 耶霍尔•里亚丁斯基 v Vadym Shvydkyi W 1-3
乌克兰TT杯 05/08 16:45 - Vadym Shvydkyi v Nikita Zinov L 0-3
乌克兰TT杯 05/08 14:25 - Vadym Shvydkyi v 瓦列里·佩图霍夫 L 1-3
乌克兰TT杯 05/08 12:40 - Vadym Shvydkyi v Dmytro Baistriuchenko W 3-1
乌克兰TT杯 05/04 11:25 - Vadim Shvidkiy v Bogdan Panchenko L 1-3