Viktor Anishchenko

Leagues Played
白俄罗斯职业联赛 22

结果

白俄罗斯职业联赛 03/03 08:46 - Andrei Bairakov v Viktor Anishchenko L 3-0
白俄罗斯职业联赛 03/03 07:00 - Evgenii Gilenkov v Viktor Anishchenko L 3-0
白俄罗斯职业联赛 03/03 06:00 - Vitalii KHoroshko v Viktor Anishchenko L 3-2
白俄罗斯职业联赛 03/03 05:30 - Viktor Anishchenko v Andrei Bairakov W 3-2
白俄罗斯职业联赛 02/24 08:03 - Evgenii Gilenkov v Viktor Anishchenko L 11-8
白俄罗斯职业联赛 02/24 06:00 - Viktor Anishchenko v Andrei Bairakov L 0-3
白俄罗斯职业联赛 02/24 05:00 - Kirill Kazanin v Viktor Anishchenko L 3-1
白俄罗斯职业联赛 02/10 08:37 - Viktor Anishchenko v Kirill Kazanin W 3-1
白俄罗斯职业联赛 02/10 07:30 - Kirill Kazanin v Viktor Anishchenko W 2-3
白俄罗斯职业联赛 02/10 06:30 - Viktor Anishchenko v Vitalii KHoroshko - 查看
白俄罗斯职业联赛 02/10 05:30 - Yurii Moroz v Viktor Anishchenko W 1-3
白俄罗斯职业联赛 02/04 08:30 - 谢尔盖•多夫加列夫 v Viktor Anishchenko W 1-3