Evgeny Kryuchkov @ 职业联赛FNTR莫斯科公开赛

日期R主队 v 客队-
03/21 18:54 - Sergey Morozov v Evgenii Kryuchkov L 3-1
03/21 18:30 - 爱德华 Golovachev v Evgenii Kryuchkov W 0-3
03/21 17:30 - Evgenii Kryuchkov v Vyacheslav Ermilin L 0-3
03/21 16:30 - Sergey Morozov v Evgenii Kryuchkov L 3-1
03/18 19:36 - Evgenii Kryuchkov v 谢尔盖·潘文 W 3-2
03/18 19:00 - Evgenii Kryuchkov v Sarkis Moklosian L 2-3
03/18 17:30 - Evgenii Kryuchkov v Daniil Zamorsky L 2-3
03/18 16:30 - 谢尔盖·潘文 v Evgenii Kryuchkov W 2-3
02/11 19:44 - Evgenii Kryuchkov v Georgiy Vahnin L 1-3
02/11 18:30 - Georgiy Vahnin v Evgenii Kryuchkov W 0-3
02/11 17:30 - Sarkis Moklozyan v Evgenii Kryuchkov W 2-3
02/11 17:00 - Evgenii Kryuchkov v Sergey Homutov W 3-0
02/04 19:38 - Evgenii Kryuchkov v Aleksandr Libatskii L 1-3
02/04 18:30 - Georgiy Vahnin v Evgenii Kryuchkov L 3-2
02/04 17:30 - Andrei Ovchinnikov v Evgenii Kryuchkov L 3-0
02/04 17:00 - Evgenii Kryuchkov v Aleksandr Libatskii W 3-2
01/15 19:45 - Igor Matveev v Evgenii Kryuchkov W 2-3
01/15 18:30 - Igor Matveev v Evgenii Kryuchkov L 2-1
01/15 17:30 - Evgeny Grishaev v Evgenii Kryuchkov L 3-1
01/15 17:00 - Evgenii Kryuchkov v Sergey Morozov L 1-3