Lui Yan 9-6 Zhao Yun Hui 2019-01-11 13:05

得分

1 2 3 4
Lui Yan 8 11 16 10
Zhao Yun Hui 11 4 14 6

事件

 • 赛局1首先获得3 - Lui Yan
 • 赛局1首先获得5 - Lui Yan
 • 赛局1首先获得7 - Lui Yan
 • 赛局1首先获得9 - Zhao Yun Hui
 • 第1局 - Zhao Yun Hui以8-11获胜
 • 最后时刻得分 第1局 8-11
 • 赛局2首先获得3 - Lui Yan
 • 赛局2首先获得5 - Lui Yan
 • 赛局2首先获得7 - Lui Yan
 • 赛局2首先获得9 - Lui Yan
 • 第2局 - Lui Yan以11-4获胜
 • 最后时刻得分 第2局 11-4
 • 赛局3首先获得3 - Lui Yan
 • 赛局3首先获得5 - Lui Yan
 • 赛局3首先获得7 - Lui Yan
 • 赛局3首先获得9 - Lui Yan
 • 第3局 - Lui Yan以16-14获胜
 • 最后时刻得分 第3局 16-14
 • 赛局4首先获得3 - Zhao Yun Hui
 • 赛局4首先获得5 - Zhao Yun Hui
 • 赛局4首先获得7 - Lui Yan
 • 赛局4首先获得9 - Lui Yan