KFR沃尔斯沃卢 KFR沃尔斯沃卢   哈马尔 菏威拉格地 哈马尔 菏威拉格地

赛前分析

- 场均半场进球 场均进球 场均半场失球 场均失球 场均角球
主场 0.20 1.20 1.40 2.80 3.20
客场 0.80 1.60 0.80 1.40 4.80
总计 1.00 2.80 2.20 4.20 8.00

评论