GIGABYTE Marines

LOL - VCS Spring 03/24 09:00 - Cherry Gaming v GAM Esports 查看
LOL - VCS Spring 03/22 09:00 - FTV电子竞技 v GAM Esports 查看
LOL - VCS Spring 03/16 09:00 - GAM Esports v EVOS Esports 查看
LOL - VCS Spring 03/14 09:00 - CERBERUS Esports v GAM Esports 2-1
LOL - VCS Spring 03/09 12:00 - GAM Esports v Phong Vu Buffalo 2-1
LOL - VCS Spring 03/08 12:00 - FFQTV Gaming v GAM Esports 1-2
LOL - VCS Spring 03/02 12:00 - GAM Esports v Sky Gaming 查看
LOL - VCS Spring 02/22 12:00 - GAM Esports v Cherry Gaming 查看
LOL - VCS Spring 02/17 09:00 - GAM Esports v FTV电子竞技 查看
LOL - VCS Spring 02/15 12:00 - EVOS Esports v GAM Esports 查看
LOL - VCS Spring 01/26 09:00 - GIGABYTE Marines v CERBERUS Esports 0-2
LOL - VCS Spring 01/24 12:00 - Phong Vu Buffalo v GIGABYTE Marines 2-1
LOL - VCS Spring 01/19 12:00 - GIGABYTE Marines v FFQTV Gaming 0-2
英雄联盟 - LLA秋季赛 08/18 10:00 7 GIGABYTE Marines v Vikings Gaming 2-0
英雄联盟 - LLA秋季赛 08/17 12:00 7 GIGABYTE Marines v EVOS Esports 2-0
英雄联盟 - LLA秋季赛 08/12 10:00 6 FFQTV Gaming v GIGABYTE Marines 2-0
英雄联盟 - LLA秋季赛 08/10 12:00 6 Phong Vu Buffalo v GIGABYTE Marines 2-1
英雄联盟 - LLA秋季赛 08/05 07:00 5 Cherry Gaming v GIGABYTE Marines 2-0
英雄联盟 - LLA秋季赛 08/02 09:00 5 GIGABYTE Marines v FTV电子竞技 2-0
英雄联盟 - LLA秋季赛 07/28 10:00 4 Cube Adonis v GIGABYTE Marines 1-2
英雄联盟 - LLA秋季赛 07/27 12:00 4 GIGABYTE Marines v FFQTV Gaming 0-2
英雄联盟 - LLA秋季赛 07/22 10:00 3 GIGABYTE Marines v Phong Vu Buffalo 2-1
英雄联盟 - LLA秋季赛 07/20 09:00 3 GIGABYTE Marines v Cherry Gaming 2-0
英雄联盟 - LLA秋季赛 07/15 10:00 2 EVOS Esports v GIGABYTE Marines 2-0
英雄联盟 - LLA秋季赛 07/06 13:10 2 Royal Bandits v GIGABYTE Marines 1-0
英雄联盟 - LLA秋季赛 07/06 11:40 2 YouthCrew v GIGABYTE Marines 0-1
英雄联盟 - LLA秋季赛 07/05 11:55 2 GIGABYTE Marines v Royal Bandits 0-1
英雄联盟 - LLA秋季赛 07/04 11:00 1 GIGABYTE Marines v RoX 1-0
英雄联盟 - LLA秋季赛 06/23 09:55 - Vikings Gaming v GIGABYTE Marines 查看
英雄联盟 - LLA秋季赛 06/22 09:00 1 GIGABYTE Marines v Cube Adonis 0-2