Skip Esports

羽毛球 Live In Play Betting & Odds, Fixtures and Results

结果

奥运会 2020 男子 07/31 01:40 维克多•亚历西尔森 v 石宇奇 2-0
奥运会 2020 - 女双 07/31 00:50 Polii/Apriyani Rahayu v Sohee Lee/Seungchan Shin 2-0
奥运会 2020 男子 07/31 00:00 Kwang Hee Heo v Kevin Cordon 0-2
Infinity杯 07/30 13:50 Hovnan Khachatryan v Erik Grigoryan 0-2
Infinity杯 07/30 13:40 Andrani Khachatryan v Harutyun Poghosyan 0-2
Infinity杯 07/30 13:00 Hovnan Khachatryan v Narek Khachatryan 2-0
Infinity杯 07/30 12:20 Harutyun Poghosyan v Erik Grigoryan 2-0
Infinity杯 07/30 11:40 Gor Grigoryan v Hovnan Khachatryan 2-1
Infinity杯 07/30 11:00 Spartak Rsyan v Arayik Hunanyan 2-0
Infinity杯 07/30 10:50 Andrani Khachatryan v Narek Khachatryan 2-0
Infinity杯 07/30 10:10 Spartak Rsyan v Zaven Mnatsakanyan 0-2
奥运会 2020 - 男双 07/30 10:00 Aaron Chia/Wooi Yik Soh v 李俊慧/Yu Chen Liu 0-2
Infinity杯 07/30 09:50 Gor Grigoryan v Erik Grigoryan 2-0
Infinity杯 07/30 09:20 Zaven Mnatsakanyan v Arayik Hunanyan 2-0
奥运会 2020 - 男双 07/30 09:15 王齐麟/李洋 v 莫哈末•阿山/亨德拉•塞蒂亚万 2-0
无限杯 女子 07/30 08:40 Lusine Babajanyan v Shushan Harutyunyan 1-2
奥运会 2020 女子 07/30 08:30 拉特查诺•因达农 v 戴资颖 1-2
Infinity杯 07/30 08:10 Ruben Poghosyan v Andrani Khachatryan 2-0
Infinity杯 - 男双 07/30 07:50 Rsyan/Stepanyan v Mnatsakanyan/Harutyunyan 2-0
奥运会 2020 女子 07/30 07:45 普萨拉 V 辛德胡 v 山口茜 2-0
Infinity杯 07/30 07:10 Ruben Poghosyan v Gor Grigoryan 2-0
无限杯 女子 07/30 06:40 Mane Stepanyan v Hermine Dzavaryan 2-0
奥运会 2020 - 混双 07/30 06:30 郑思维/Ya Qiong Huang v 黄东萍/Yilyu Wang 1-2
无限杯 女子 07/30 06:10 Marieta Nikoyan v Shushan Harutyunyan 2-0
Infinity杯 07/30 06:10 Harutyun Poghosyan v Ruben Poghosyan 0-2
无限杯 女子 07/30 05:30 Hermine Dzavaryan v Lusine Babajanyan 2-0
无限杯 女子 07/30 05:00 Marieta Nikoyan v Mane Stepanyan 0-2
Infinity杯 07/30 05:00 Ruben Poghosyan v Narek Khachatryan 2-0