Skip Esports

羽毛球 结果

Infinity杯 09/21 13:10 Andrani Khachatryan v Hovnan Khachatryan 1-2
Infinity杯 09/21 12:10 Andrani Khachatryan v Narek Khachatryan 2-0
Infinity杯 09/21 11:00 Edgar Nazaretyan v Sargis Isahakyan 2-0
Infinity杯 09/21 10:50 Gevorg Isahakyan v Narek Khachatryan 2-0
Infinity杯 09/21 10:20 Spartak Rsyan v Gor Grigoryan 2-1
Infinity杯 09/21 10:10 Harutyun Poghosyan v Hovnan Khachatryan 2-0
Infinity杯 09/21 09:40 Edgar Nazaretyan v Zaven Mnatsakanyan 0-2
Infinity杯 09/21 09:00 Andrani Khachatryan v Erik Krbashyan 0-2
无限杯 女子 09/21 08:50 Maria Kotoghyan v Shushan Harutyunyan 0-2
Infinity杯 09/21 08:20 Gevorg Isahakyan v Harutyun Poghosyan 0-2
Infinity杯 - 男双 09/21 08:10 Grigoryan/Nikoyan v Sargis Isahakyan/Hermine Dzavaryan 2-0
Infinity杯 09/21 07:40 Hovnan Khachatryan v Erik Krbashyan 0-2
Infinity杯 - 男双 09/21 07:30 Nazaretyan/Babajanyan v Mnatsakanyan/Harutyunyan 2-0
Infinity杯 09/21 07:10 Sargis Isahakyan v Ruben Poghosyan 2-1
无限杯 女子 09/21 07:00 Marieta Nikoyan v Hermine Dzavaryan 2-1
Infinity杯 09/21 06:40 Zaven Mnatsakanyan v Gor Grigoryan 2-0
无限杯 女子 09/21 06:30 Lusine Babajanyan v Shushan Harutyunyan 2-0
Infinity杯 09/21 06:00 Spartak Rsyan v Ruben Poghosyan 2-1
无限杯 女子 09/21 06:00 Marieta Nikoyan v Mane Stepanyan 1-2
Infinity杯 - 男双 09/21 05:30 Edgar Nazaretyan/Gevorg Isahakyan v Mnatsakanyan/Grigoryan 2-0
无限杯 女子 09/21 05:30 Hermine Dzavaryan v Maria Kotoghyan 2-0
Infinity杯 - 男双 09/21 05:00 Ruben Poghosyan/Sargis Isahakyan v Poghosyan/Rsyan 1-2
无限杯 女子 09/21 05:00 Mane Stepanyan v Lusine Babajanyan 2-0