Pallavolo摩德纳 19岁以下 @ 意大利全国总决赛 19岁以下

日期R主队 v 客队-
05/14 07:26 - AS Volley Lube 19岁以下 v Pallavolo摩德纳 19岁以下 W 2-3
05/13 14:43 - Pallavolo摩德纳 19岁以下 v 帕多瓦排球 19岁以下 W 2-1
05/13 08:26 - Pallavolo摩德纳 19岁以下 v Volley帕雷拉托里诺 19岁以下 W 3-0
05/12 14:55 - Pallavolo摩德纳 19岁以下 v ASD Volleyball阿韦尔萨 19岁以下 W 3-0
05/11 15:53 - Lazio Volley e Sport 19岁以下 v Pallavolo摩德纳 19岁以下 W 0-3
05/11 06:54 - Pallavolo摩德纳 19岁以下 v 科里利亚诺 19岁以下 W 3-0